Hardox-nauhatuotteilla voidaan helposti korvata kulutuslevyt ja muut levymateriaalit, sillä sen pinta on huomattavasti puhtaampi, toleranssi korkeampi ja mittatarkkuus parempi. Nauhatuotteiden paksuustoleranssit ovat noin kolmasosa kvarttolevyjen toleransseista.

SSAB:n Hardox-nauhatuotteita on saatavana paksuuksina 0,7–8 mm, kovuustasoilla 400–500 HB ja enimmäisleveydellä 1 750 mm.

Kippilavojen on kestettävä raskaita kuormia päivästä toiseen. Niiden materiaalina käytetään tavallisesti esimerkiksi 5–6 mm:n paksuista S355:tä. Jos materiaali  vaihdetaan 2,5–5 mm:n paksuiseen Hardox 450 -kulutusnauhaan, korin paino kevenee huomattavasti ja hyötykuorma kasvaa, mikä johtaa merkittäviin kustannussäästöihin koko arvoketjussa.

Säiliöiden valmistajat puolestaan haluavat suunnitella entistä kevyempiä säiliöitä, joissa yhdistyvät toisiinsa lujuus ja erinomainen kulutuskestävyys. Mitä kevyempi ajoneuvo, sitä enemmän kuormaa se pystyy kuljettamaan. Säiliöt on perinteisesti valmistettu 4–6 mm:n paksuisesta S355:stä, ja tämä on nostanut ajoneuvojen kokonaispainon noin 3 000 kiloon. Jos valmistaja suunnittelee uuden pohjalevyn käyttäen vain 2,5 mm:n paksuista Hardox 450 -terästä, säiliön paino kevenee 1 780 kiloon. Tämä tarkoittaa sitä, että hyötykuorma kasvaa 1 220 kiloon, mikä puolestaan johtaa merkittäviin kustannussäästöihin tuotteen elinkaaren aikana.

Muita käyttökohteita, joissa Hardox-nauhatuotteista on merkittävää etua, ovat esimerkiksi jäteautot (2–4 mm:n Hardox 450) ja betonimyllyt (3–5 mm:n Hardox 450).

Ohuet, enintään 4 500 mm leveät levyt voidaan valmistaa laserhitsaamalla. Tuotantonopeutta voidaan kasvattaa jopa 15 % SSAB:n valmiiksi laserhitsattujen komponenttien avulla, sillä tällöin valmistajan ei tarvitse käyttää hitsaukseen niin paljon aikaa. Lisäetuna on se, että mittojen räätälöinnin ansiosta romumetallia syntyy vähemmän.