Neljäs neljännes

 • Liikevaihto oli 12 499 (15 200) milj. Ruotsin kruunua
 • Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 157 (1 051) milj. kruunua
 • Liikevoitto/tappio ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -802 (118) milj. kruunua
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -1 051 (-82) milj. kruunua
 • Tulos per osake oli -1,23 (-2,39) kruunua
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät heikensivät tulosta verojen jälkeen -65 (-1 322) milj. kruunua
 • Operatiivinen kassavirta oli 1 788 (1 407) milj. kruunua ja nettokassavirta oli 1 481 (728) milj. kruunua

Koko vuosi

 • Liikevaihto oli 56 864 (47 752) milj. kruunua
 • Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 3 655 (3 695) milj. kruunua
 • Liikevoitto/tappio ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -128 (894) milj. kruunua
 • Tulos rahoituserien jälkeen ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -1 051 (242) milj. kruunua
 • Tulos per osake oli -0,93 (-3,33) kruunua
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät heikensivät tulosta verojen jälkeen -104 (-1 778) milj. kruunua
 • Operatiivinen kassavirta oli 3 874 (1 737) milj. kruunua ja nettokassavirta oli 2 283 (94) milj. kruunua
 • Nettovelkaantumisaste oli 52 (56) %
 • Synergiatavoitetta on nostettu 1,8 miljardiin kruunuun. Tavoitteena on saavuttaa pysyvä vuositason kustannussäästövaikutus vuoden 2016 toiselta puoliskolta lähtien, mikä yhdessä muiden säästötoimenpiteiden kanssa tuo yhteensä 2,5 miljardin kruunun kustannussäästöt, joiden täysimääräinen tulosvaikutus saavutetaan vuodesta 2017 alkaen
 • Osinkoesitys 0 (0) kruunua osakkeelta


Toimitusjohtajan katsaus
SSAB:n vuoden 2015 viimeisen neljänneksen liiketappio ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 802 milj. kruunua eli liiketulos oli yli 900 miljoonaa kruunua heikompi kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona. Tuloksen heikkeneminen johtui pääasiassa standarditerästen pienemmistä toimitusmääristä ja laskeneista hinnoista Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa sekä SSAB Special Steels -divisioonan huoltoseisokista. Heikosta tuloksesta huolimatta nettokassavirta neljännellä neljänneksellä oli 1,5 miljardia kruunua, pääasiassa alemman sidotun käyttöpääoman ansiosta. Koko vuoden 2015 liiketulos oli -128 (894) milj. kruunua ja nettokassavirta 2,3 (0,1) miljardia kruunua. Vahvan kassavirran avulla vähensimme nettovelkaamme 1,5 miljardilla kruunulla vuonna 2015 ja nettovelkaantumisaste oli vuoden lopussa 52 (56) %.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä markkinatilanne oli vaikea globaalista ylikapasiteetista, epävakaista raaka-aineiden hinnoista sekä terästuotteisiin kohdistuvista hintapaineista johtuen. Laskevat raaka-aineiden hinnat ja jatkuneet korkeat tuontimäärät Aasiasta aiheuttivat edelleen hintapaineita sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa. Asiakkaat ovat lykänneet tilauksiaan ja pienentäneet varastojaan siinä uskossa, että pystyisivät hyötymään alemmista hinnoista vuoden 2016 alussa. Taustalla oleva markkinakysyntä oli kuluneella neljänneksellä teräksen todellista kysyntää suurempi ja arvioimmekin toimitusmäärien kasvavan kaikilla markkinoilla vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, kun odotamme todellisen kysynnän kohtaavan taustalla olevan markkinakysynnän.

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä saavutimme Rautaruukin yhdistämisestä syntyneet 225 milj. kruunun kustannussäästöt ja vuoden lopussa vuositason kustannussäästövaikutus oli 1,1 miljardia kruunua. Yhdistymiseen liittyvien synergioiden toteutuminen on edennyt suunnitelmia paremmin ja tästä johtuen olemme nostaneet vuositason kustannussäästötavoitetta. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla pysyvä 1,8 miljardin kruunun kustannussäästövaikutus vuoden 2016 toiselta puoliskolta lähtien ja täysimääräinen tulosvaikutus vuodesta 2017 alkaen. Lisäksi meillä on meneillään useita projekteja ja teemme jatkuvia parannuksia pienentääksemme kustannuksiamme ja parantaaksemme kilpailukykyämme. Osana tätä olemme ilmoittaneet tänään suunnitelmasta vähentää pohjoismaisissa toiminnoissamme enintään 465 henkilöä. Vuoden 2016 aikana vähennämme synergioiden ja muiden tehostamistoimenpiteiden avulla kustannuksia 1,25 miljardilla kruunulla verrattuna vuoteen 2015 ja vuoden 2017 aikana vuositason kustannussäästöt tulevat olemaan 2,5 miljardia kruunua verrattuna Rautaruukin hankinnan toteuttamisajankohtaan.

Tavoitteemme on saavuttaa terästeollisuuden johtava kannattavuus. Tähän meillä on hyvät lähtökohdat, sillä SSAB:n tuotevalikoima on ainutlaatuinen ja meillä on vahvat markkina-asemat kotimarkkinoillamme. Saavutamme tavoitteemme tehostamisen ja valikoiduilla asiakastoimialoilla tapahtuvan kasvun avulla. SSAB:n etuna on myös tuotannon joustavuus, mikä mahdollistaa positiivisen kassavirran myös alhaisen kysynnän kausina. Meillä on valmius edelleen supistaa tuotantokapasiteettiamme ja toteuttaa rakenteellisia toimenpiteitä, mikäli kysyntä ei parane. Terästeollisuus elää erittäin haastavaa aikaa globaalin ylikapasiteetin asettaessa paineita kannattavuudelle. Käynnissä olevilla toimenpiteillä luomme edellytykset kannattavuutemme parantamiselle ja olen vakuuttunut, että vuoden 2016 aikana tulemme omilla toimenpiteillämme vahvistamaan suhteellista asemaamme.


SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 7.30 (CET) 12.2.2016.

Kutsu SSAB:n vuoden 2015 tuloksen julkistukseen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden tilinpäätöstiedotteensa julkistamispäivänä perjantaina 12. helmikuuta 2016 klo 9.30 CET (10.30 EET) Tukholmassa.

Vuoden 2015 tuloksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Håkan Folin. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika ja paikka: Kello 9.30 CET, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.

Puhelin: +46 8 505 564 74 (Ruotsi), +44 203 364 5374 (UK), +1 855 753 2230 (USA).

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet: Andreas Koch, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 8 454 5729

Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634