Mitä on Hardox 600?

Hardox 600 on nuorrutettu martensiittinen kulutuslevy käyttökohteisiin, jotka edellyttävät erinomaista kulutuskestävyyttä. 600 Brinellin kovuudellaan se tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän hitsattavuutta, kovuutta ja sitkeyttä. Kovinkaan moni muu erittäin kulutuskestäväksi suunniteltu teräs ei ole näin helppokäyttöistä ja silti näin iskusitkeää.

Teknisistä tiedoista löytyvät tarkemmat mitat ja tiedot.

Mitä Hardox 600 -teräksellä voidaan korvata?

Jos komponentit altistuvat erittäin kovien (900–1 000 Vickersiä, HV) hiovien ainesten synnyttämälle liukukulumiselle, niiden käyttöikää voidaan pidentää merkittävästi käyttämällä 600 Brinellin kulutuslevyä.

Sen lisäksi, että Hardox 600 -teräksellä voidaan korvata pienempikovuuksiset teräslevyt, sitä voidaan käyttää myös kovahitsauksen päällystelevyjen, valkoisten raakarautakromivalujen tai keramiikan sijasta. Ominaisuuksiensa ansiosta Hardox 600 kestää iskuja, jotka aiheuttavat usein kyseisten materiaalien murtumisia ja rikkoutumisia.

Valkoiset raakarautakromivalut

Kolme pääasiallista teräslaatua ovat Ni-Cr (Ni-kovapinnoitteet), Cr-Mo ja runsaskrominen. Materiaalit koostuvat pääasiassa saostetuista kromikarbideista austeniittisessa tai martensiittisessa matriisissa.

 • Valkoisten raakarautakromivalujen matala murtumis- ja iskusitkeys suurentaa kulutusosien murtumisalttiutta.
 • Koostumuksen ja karbidiosuuden vuoksi tavalliset konepajamenetelmät, kuten hitsaus, leikkaus ja koneistus, ovat hankalia.
 • Kiinteiden muottikokojen vuoksi valujen joustavuus komponenttisuunnittelussa on rajallista, samoin kuin optimaalinen sovittaminen pienien toleranssien takia.

Kovahitsaus ja päällystelevy

Päällystelevy and kovahitsaus ovat saatavilla erilaisina koostumuksina ja kovuustasoina. Kuten valkoisissa raakarautavaluissakin, niiden kulutuskestävyys aikaansaadaan saostetuilla kromikarbideilla martensiittisessa tai austeniittisessa matriisissa.

 • Teräslevyn vääntyminen ja voimakas säröily on yleistä joissakin valmistetuissa päällystelevyissä hitsauksessa ilmenevän intensiivisen kuumennuksen ja jäähdytyksen vuoksi. Se on tuhoisaa voimakkaita iskuja käsittävässä ympäristössä, kun päällyste lohkeaa ja irtoaa.
 • Kovahitsauspinnoitteiden hitsaukseen ja lämpöruiskutukseen liittyvien sekoittumisongelmien takia kovahitsauspaloista irtoaa usein osia niiden altistuessa vaativalle kulutukselle.
 • Joidenkin päällystettyjen kulutuslevlyjen tasaisen pintakerroksen puute voi suurentaa kitkaa ja aiheuttaa siten materiaalin holvautumista koneisiin.

Keramiikka

Keraamiset materiaalit, kuten alumiini- ja piioksidit, ovat kovuutensa (1 800–2 000 HV) ansiosta erittäin kulutuskestäviä.

 • Vähäinen sitkeys rajoittaa sen käyttämistä käyttökohteissa, jotka altistuvat vain keskinkertaisille iskumäärille.
 • Koska keramiikka ei ole hitsattavissa, on pohdittava vaihtoehtoisia ja joskus myös paljon kalliimpia liittämisratkaisuja.
 • Korkeat materiaalikustannukset lisäksi huomioiden keramiikkaa käytetään vain hyvin rajoitetusti vaativissa kulutusympäristöissä.

Millainen suorituskyky Hardox 600 -teräksellä on?

Hiovan kulutuksen kestäminen ei ole materiaalille automaattisesti ominaista, vaan se riippuu käyttökohteesta. Materiaalit, joilla on erinomainen kulumisenkestävyys tietyissä olosuhteissa, voivat olla heikkoja toisenlaisissa olosuhteissa. Materiaalin valitseminen on monitahoista edellyttäen kulumista koskevaa tietotaitoa sekä käyttötarkoituksen suunnittelun, huolto-ohjelman, konepajavaatimusten, materiaali- ja valmistuskustannusten ja muiden käytännön näkökulmien huomioimista.

Kaavio esittää Hardox 600 -teräksen suhteellisen käyttöiän verrattuna erilaatuisiin valkoisiin raakarautakromivaluihin, kromikarbidipitoisiin kovahitsauspalkoihin /päällysteisiin ja keramiikkaan, kun se altistetaan hiovien ainesten (900–1 000 HV) aiheuttamalle liukukulutukselle.

Yleisesti ottaen Hardox 600 -teräksen kulutuskestävyys näyttää olevan hieman pienempi kuin mainituilla kulutusta kestävillä materiaaleilla. Tietyissä olosuhteissa Hardox 600 -teräksen kulutuskestävyys on kuitenkin yhtäläinen tai parempi kuin kromikarbidipitoisilla valuilla ja kovapinnoitepaloilla.

Toimivuutta pohdittaessa kulutuskestävyys ei kovuuden tai kovan kromikarbidien osuuden kannalta ole ainoa tekijä, joka määrittää kulutusosan suorituskyvyn. Materiaalin murtumisalttiudella on oma roolinsa. Tällöin Hardox 600 -teräksen iskusitkeys ylittää valkoisten raakarautavalujen, keramiikan sekä päällyste- ja kovahitsauspalkojen iskusitkeyden.

Mitkä ovat sen etuja?

Alla on lueteltu muutamia muita Hardox 600 -teräksen etuja.

 • Teräslevyjä on helposti saatavilla.
 • Toimitetulla levyllä on valmiiksi kaikki ominaisuudet.
 • Muuta lämpökäsittelyä ei tarvita.
 • Suuria alueita voidaan suojata suhteellisen pienin kustannuksin.
 • Yhtäläiset ja tasalaatuiset ominaisuudet kautta koko teräslevyn.
 • Koneistus, hitsaus ja leikkaus onnistuvat helposti tavallisessa konepajaympäristössä.
 • Varaosia on helppo ja nopea valmistaa suoraan asennettavaksi ja vaihdettavaksi.
 • Valmistettuja komponentteja vastaavat toleranssit on helppo saavuttaa.
 • Ainutlaatuinen yhdistelmä kovuutta, myötölujuutta ja iskusitkeyttä mahdollistaa kevyiden kulutusosien valmistamisen.
 • Erinomainen iskusitkeys

Lisää etuja

+ Erinomainen kulutuskestävyys

+ Koneistettavissa

+ Teräslevyt helposti saatavissa

+ Tasalaatuiset ominaisuudet

+ Hitsattavissa

-------------------------------------------------

= Pienemmät kustannukset käyttötuntia kohti

Millaisissa käyttökohteissa Hardox 600 -terästä voidaan käyttää?

Hardox 600 -terästä on käytetty menestyksekkäästi vuorauksissa esimerkiksi hihnakuljetinjärjestelmissä, kulutusnauhoissa, syöttimissä, kouruissa ja betonimyllyissä sekä muissa kovalle kulutuksella altistuvissa laitteissa. Kierrätysteollisuudessa sitä on käytetty kiertovasaroissa ja murskainveitsissä. Paras suorituskyky saavutetaan kiinnittämällä Hardox 600 -teräksestä valmistettu kulutusosa jäykkään kannattimeen, joka rajoittaa joustoa. Lisäksi rakennekuormitusten aiheuttamat lisärasitukset on pidettävä vähäisinä.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Tekniseen tukeen.