SSAB ilmoitti 2. helmikuuta 2015 suunnitelluista tuotantomuutoksista Borlängessä. Suunnitelmat sisälsivät sinkki- ja maalipinnoituslinjojen lakkauttamisen ja linjojen tuotannon siirtämisen yhtiön muihin yksiköihin Ruotsissa ja Suomessa. Kaikkiaan linjojen lakkauttamisen arvioidaan merkitsevän 210 työpaikan menetystä (170 työntekijää ja 40 toimihenkilöä).

Työntekijöiden osalta yhtiö ja ammattiliitot ovat sopineet hyödyntävänsä Ruotsissa käytössä olevaa keskitettyä turvallisuus- ja joustavuussopimusta (ToF), jolla pyritään helpottamaan suhdannevaihtelujen ja väliaikaisten tuotantomuutosten vaikutuksia.

SSAB ilmoitti 12. toukokuuta 2015, että virtausputkituotanto lakkautetaan syksyllä Virsbossa. Lakkautusta koskevat neuvottelut on nyt saatu päätökseen ja uusi organisaatio merkitsee yhteensä 54 työpaikan menetystä, mutta 44 työpaikkaa säilyy.

Lisäksi SSAB on ilmoittanut suunnitelmista siirtää putkituotteidensa tuotantoa Borlängestä konsernin muihin yksiköihin. Nämä suunnitellut muutokset koskettavat yhteensä yhdeksää ihmistä ja neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa on aloitettu.

Nämä toimenpiteet ovat osa aiemmin ilmoitettua tehokkuus- ja synergiaohjelmaa, joka on seurausta SSAB:n ja Rautaruukin viimevuotisesta yhdistymisestä.

Lisätietoja:

Olavi Huhtala, johtaja, SSAB Europe, puh. +358 20 592 9157
Taina Kyllönen, konsernin viestintäjohtaja, puh. +358 20 592 9040

Kuvia SSAB:n mediapankista