SSAB ja Rautaruukki ilmoittivat 22.1.2014, että SSAB aikoo tehdä Rautaruukin osakkeenomistajille julkisen osakevaihtotarjouksen tarkoituksena yhtiöiden yhdistäminen. Tärkein peruste yhdistymiselle oli halu luoda uusi, entistä kilpailukykyisempi teräsyhtiö, jolla on entistä joustavampi ja kustannustehokkaampi tuotantopohja Pohjoismaissa, minkä ansiosta yhtiö voi mukautua paremmin kysynnän muutoksiin.

Osakevaihtotarjouksen toteutumisen jälkeen Rautaruukista tuli SSAB:n tytäryhtiö 29.7.2014. SSAB on sittemmin lunastanut loput 3,9 % Rautaruukin osakkeista välimiesmenettelyn kautta. Välimiesoikeuden 22.12.2014 määräämä lunastushinta 11,24 euroa osakkeelta ja sille kertynyt korko on maksettu vähemmistöosakkaille 26.3.2015.

Aiemmin tiedotetulla tavalla Euroopan komission 14.7.2014 asettama ehto SSAB:n ja Rautaruukin yhdistymiselle oli, että SSAB sitoutui luopumaan seuraavista omaisuuseristä:
- Teräspalvelukeskus Ruotsin Halmstadissa
- Teräspalvelukeskus Naantalissa
- Suomen Tibnor Oy
- 50 %:n omistusosuus Norsk Stål AS:ssä ja Norsk Stål Tynnplater AS:ssä Norjassa
- Suomen Plannja Oy

Kaikki nämä yritysmyynnit on toteutettu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, eivätkä näihin liiketoimintoihin liittyvät varat ja velat sisälly SSAB:n taseeseen 1.4.2015 lähtien. Myytävänä olleiden liiketoimintojen nettovarallisuuden arvo oli 220 miljoonaa Ruotsin kruunua 31.12.2014 ja niiden koko vuoden 2014 pro forma liikevaihto oli 2 052 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Lisätietoa
Taina Kyllönen, konsernin viestintäjohtaja, puh +358 20 592 9040
Andreas Koch, sijoittajasuhdejohtaja,
[email protected], +46 8 454 5729

SSAB julkistaa nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja Suomen arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 08.00 (CET) 1.4.2015.