Lunastettavien Rautaruukin osakkeiden lukumäärä on yhteensä 5 475 157 osaketta, eli noin 4 prosenttia Rautaruukin koko osakekannasta. SSAB maksaa lunastushinnan ja sille kertyneen koron lunastusmenettelyssä mukana oleville Rautaruukin entisille vähemmistöosakkeenomistajille kuukauden kuluessa siitä, kun tuomio on saanut lainvoiman, jonka arvioidaan tapahtuvan helmikuun 2015 loppupuoliskolla tai maaliskuun 2015 alkupuoliskolla. Välitystuomio tulee lainvoimaiseksi 60 päivän kuluttua sen rekisteröimisestä kaupparekisteriin olettaen, että siihen ei haeta muutosta. Mahdollinen muutoksenhaku olisi osakkeenomistajakohtainen eikä se vaikuttaisi lainvoimaiseksi tulon ajankohtaan niiden osakkeenomistajien osalta, jotka eivät ole hakeneet muutosta.

Lisätietoja:
Andreas Koch, Sijoittajasuhdejohtaja, +46 8 45 45 729, [email protected]

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 10.30 CET (11.30 EET) 22.12.2014.