Raahen terästehtaalla nesteytettyä maakaasua ryhdytään käyttämään nauhavalssauslinjan askelpalkkiuuneissa nestekaasun sijasta ja uuden voimalaitoksen kattilassa tukipolttoaineena. Nesteytetyn maakaasun avulla SSAB voi korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä ja siten vähentää hiukkasten, typen ja rikin oksidien sekä hiilidioksidin päästöjä nykyiseen verrattuna.

Manga LNG Oy on Outokumpu Oyj:n, SSAB:n, Skangass ja EPV Energia Oy:n yhteisyritys. Terminaalin toimittaa Wärtsilä Oyj. SSAB:n osuus terminaalihankkeesta on 25 %. SSAB sijoittaa Tornion terminaalin noin 7 miljoonaa euroa sekä investoi lisäksi Raahen terminaaliin noin 5 miljoonaa euroa.

Tornion Röytän terminaaliin rakennetaan suurten LNG-laivojen vastaanotto-, purku- ja bunkrausasemat, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteistot ja yksi 50 000 m³:n varastosäiliö. Kaasun jakelua varten rakennetaan putkisto Röytän teollisuusalueelle ja autolastausterminaali LNG-säiliöautoille. Torniosta nesteytetty maakaasu kuljetetaan säiliöautoilla tai junilla Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin asiakasterminaaleihin ja kulutuskohteisiin. SSAB:n osalta hyödyntäjänä on Raahen tehdas, jonne kuljetukset tapahtuvat säiliöautoilla. Terminaali valmistuu alkuvuonna 2018.

Tulevaisuudessa terminaali voi toimittaa nesteytettyä maakaasua myös laivoihin.

SSAB:n Borlängen tehtaan kuumavalssaamossa Ruotsissa siirryttiin aiemmin tänä syksynä LNG:n käyttöön yhdessä aihion kuumennusuuneista. Siirtyminen maakaasuun on osa SSAB:n strategiaa, jolla sopeutetaan energiajärjestelmää kestävämmän energian käyttöön ja kustannustehokkaammaksi sekä jaetaan riskejä käyttämällä useita polttoainetyyppejä.

Lisätietoa:

Carl Orrling, Head of Technical Development, puh. +46 8 454 5759, carl.orrling @ ssab.com