Nimitysvaliokunta koostuu seuraavista henkilöistä: Anders Nyberg, Industrivärden (nimitysvaliokunnan puheenjohtaja); Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Lars-Eric Aaro, LKAB; Frank Larsson, Handelsbanken fonder, Kari A. J. Järvinen, Solidium Oy ja Sverker Martin-Löf (hallituksen puheenjohtaja).

Nimitysvaliokunnan ehdotukset ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistan kohtiin 1 ja 6-8:

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Sven Unger.

6. Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).

7. Hallituksen jäsenten vuosittaiset palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 1 650 000 SEK sekä jokaiselle sellaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole konsernin palveluksessa 550 000 SEK seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävältä kuudelta (6) kuukaudelta. Siihen saakka hallituksen vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, eli vuositasolla hallituksen puheenjohtajalle 1 425 000 SEK ja jokaiselle sellaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole konsernin palveluksessa 475 000 SEK. Hallituksen jäsenten korvaus tehdystä valiokuntatyöstä maksetaan vuositasolla vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, eli 100 000 SEK jokaiselle jäsenelle, lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jolle maksettava korvaus on 125 000 SEK.

 Nimitysvaliokunnan ehdotus edustaa sopeutumista uusiin olosuhteisiin ja merkitsee vuositasolla noin viidentoista (15) prosentin korotusta koko hallituksen palkkioihin verrattuna vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiin hallituksen palkkioihin. Nimitysvaliokunnan ehdotus merkitsee valiokuntapalkkioiden säilymistä vuositasolla ennallaan verrattuna vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiin valiokuntapalkkioihin.

8. Uusiksi jäseniksi valitaan Petra Einarsson, Kim Gran ja Matti Lievonen.

Anders G Carlberg, Matti Sundberg ja Pär Östberg ovat ilmoittaneet, että he jättäytyvät pois hallituksesta ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä.

Mikäli yhtiökokouksen päätös on esityksen mukainen, tulee hallitus päätöksen voimaan astumisesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka koostumaan seuraavista jäsenistä: Petra Einarsson, Kim Gran, Jan Johansson, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, Sverker Martin-Löf, John Tulloch ja Lars Westerberg.


Lisätietoa:

Andreas Koch, sijoittajasuhdejohtaja, +46 8-454 5725 [email protected]

SSAB is a Nordic and US-based steel company. SSAB offers value added products and services developed in close cooperation with its customers to create a stronger, lighter and more sustainable world. SSAB has employees in over 50 countries. SSAB has production facilities in Sweden, Finland and the US. SSAB is listed on the NASDAQ OMX Nordic Exchange in Stockholm and has a secondary listing on the NASDAQ OMX in Helsinki. www.ssab.com.