SSAB AB (publ) (“SSAB”) on aiemmin ilmoitetun mukaisesti laskenut liikkeeseen uusia osakkeita Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajille osakevaihtotarjouksen vastikkeena. Osakkeiden liikkeeseenlaskun seurauksena SSAB:n osake- ja äänimäärissä on tapahtunut seuraavat muutokset:

Ennen uusien osakkeiden liikkeeseenlaskua SSAB:lla oli yhteensä 323 934 775 osaketta, joista A-sarjan osakkeita oli 240 765 832 ja B-sarjan osakkeita 83 168 943, jotka vastasivat 249 082 726,3 äänen kokonaisäänimäärää.

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun johdosta kokonaisosakemäärä on noussut 225 310 735 osakkeella, joista 63 417 438 on A-sarjan osakkeita ja
161 893 297 B-sarjan osakkeita. Kokonaisäänimäärä nousi 79 606 767,7 äänellä. SSAB:lla on 31. heinäkuuta 2014 alkaen yhteensä 549 245 510 osaketta, joista A-sarjan osakkeita 304 183 270 ja B-sarjan osakkeita 245 062 240, vastaten 328 689 494 äänen kokonaisäänimäärää.

Lisätietoja antaa:

Andreas Koch, sijoittajasuhdejohtaja, +46 8-454 5725, [email protected]

Tämä lehdistötiedote sisältää sellaista tietoa, joka SSAB:n tulee Ruotsin lain (Swedish Financial Instruments Trading Act) mukaisesti julkistaa. Tiedot lähetettiin julkistettavaksi 31. heinäkuuta 2014 kello 08.00 CET.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingissä. www.ssab.com.