Docol puskureissa

Valkoinen Docol-logo

DOCOL®-TERÄKSEN KÄYTTÖ PUSKUREISSA AUTTAA PIENENTÄMÄÄN PAINOA JA LISÄÄMÄÄN PUSKURIN SUORITUSKYKYÄ

Nykypäivänä autonvalmistajat ja alihankkijat hakevat luovia ratkaisuja kehittyneestä korkealujuusteräksestä (AHSS) yrittäessään tasapainotella ristiriitaisten vaatimusten välillä, joita ovat tiukentuneet törmäys- ja polttoaineasetukset sekä alhaisempi kuluttajahinta. AHSS raivaa tietä kohti painonsäästöä ja parempaa käyttökohteiden suorituskykyä.

Shape Corp., autoteollisuuden johtava iskuenergiatuotteiden valmistaja, on käyttänyt Docol®-AHSS terästä B-osiopuskurissa jo vuosien ajan. Se mahdollistaa ohuemman teräksen käyttämisen ja vähentää teräksen kulutusta jopa 20 prosenttia. Shape Corpin MonoLeg-puskuri perustuu uudenlaiseen suunnitteluun ja tarjoaa alumiinipuskurin suorituskyvyn ja massan teräsrakenteen kustannuseduilla.

Docolin käyttö puskureissa auttaa pienentämään painoa ja parantamaan puskuria

Suunniteltu parempaan suorituskykyyn törmäystilanteessa

IIHS- ja RCAR-puskuritestejä on päivitetty siten että törmäyksiä tehdään esteisiin jotka muistuttavat enemmän toisen ajoneuvon puskuria. Shape Corp. suunnitteli geometrian, joka vastaa IIHS- ja RCAR-puskuritestien vääntö- ja taivutusvaatimuksia. Shape Corpin vahvuus MonoLeg on Power-B-puskuri, jossa on putkirakenteen vääntöjäykkyys ja se parantaa vääntöjäykkyyttä 50 prosentilla, mikä auttaa vastustamaan törmäysten yhdistettyä vaikutusta.

Suunniteltu kevyeksi

Hyödyntämällä kehittyneen korkealujuusteräksen mekaanisia ominaisuuksia ja soveltamalla niitä optimaaliseen geometriaan MonoLeg auttaa täyttämään polttoainetehokkuuden vaatimukset, mukaan lukien CAFE-standardit. Rullamuovaamalla Shape MonoLeg -puskuri suurlujuusteräksestä jopa 1700 MPa:iin saavutettiin merkittävä painonsäästö verrattuna tavalliseen teräspuskuriin. Shape MonoLeg -puskurin ominaisuudet yltävät jopa 7000-sarjan alumiinien tasolle. 

Voima-siirtymäkäyrät osoittavat MonoLegin tehokkuuden perinteeseen kevyeen puskuriin nähden:

Docol puskureissa

 

Tasapainoisia tuloksia

Tämä tekee Shape MonoLegistä tärkeän tuotteen OEM-valmistajille, jotka yrittävät tasapainotella painonsäästön ja CAFE-standardien välillä. Tällä voidaan saavuttaa suorituskyky, täyttää törmäysvaatimukset ja säilyttää kohtuullinen hinta.

Docol® AHSS teräksestä valmistettujen puskurien edut

Lujuus-paino-suhde ja kustannukset ovat avainasemassa puskurimateriaalin valinnassa. Docol®-teräs ratkaisee ongelman tarjoamalla seuraavat edut:

  • Kehittyneen Docol®-korkealujuusteräksen käyttö puskureissa ei ainoastaan pienennä ajoneuvon painoa tinkimättä suorituskyvystä törmäystesteissä vaan säästää myös rahaa. 
  • Kehittyneen Docol®-korkealujuusteräksen myötölujuus nousee noin 150 MPa tai enemmän kylmä- ja lämpömuokkauksella. 
  • Kehittyneessä Docol®-korkealujuusteräksessä esiintyy muodonmuutosnopeuslujittumista. Muodonmuutosnopeuksilla, joita auton törmäyksessä paikallisesti esiintyy, se vastaa noin 100 MPa kasvua.

pyydä testimateriaalia 

Muut tuotteet

Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirje

Tilaa maksuton, kerran kuukaudessa julkaistava Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirjeemme, joka sisältää ajankohtaisia ja yksityiskohtaisia liiketoimintaasi vaikuttavia asioita käsitteleviä artikkeleita.

 

Tilaa