Nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan

SSAB:llä on nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan. Tavoitteenamme on varmistaa toiminnan eettisyys ja yrityskulttuurimme noudattaminen sekä lisätä tietoisuutta hyvin liiketavan periaatteista ja Ethics Line -järjestelmästä, johon työntekijät voivat ilmoittaa huolenaiheistaan.

Strategia

SSAB ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota, ja ylin johto on kertonut nollatoleranssista selvästi. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on varmistaa toiminnan eettisyys ja SSAB:n yrityskulttuurin noudattaminen sekä lisätä tietoisuutta hyvän liiketavan periaatteista ja Ethics Line -järjestelmästä.

Näin me mittaamme edistymistä:

  • Niiden työntekijöiden osuus, joilla on pääsy Ethics Lineen
  • Perehdytysohjelman piirissä olevien työntekijöiden osuus (mukaan lukien hyvän liiketavan periaatteiden allekirjoittaminen sekä liiketoiminnan etiikan verkkokoulutus)
  • Maailmanlaajuisen liiketoiminnan etiikan verkkokoulutuksen suorittaneiden työntekijöiden osuus

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteemme ovat hallituksen hyväksymiä. Ne toimivat eettisenä kompassinamme, ja niissä annetaan ohjeet siitä, miten kaikkien työntekijöiden odotetaan toimivan sidosryhmien kanssa ja markkinoilla. Hyvän liiketavan periaatteisiin sisältyvät muun muassa terveys ja turvallisuus, ympäristö, henkilöstösuhteet, ihmisoikeudet ja liiketoimintatavat.

Hyvän liiketavan periaatteemme löytyvät täältä


Liiketoiminnan etiikan koulutusohjelma

Kaikkien työntekijöiden odotetaan noudattavan SSAB:n hyvän liiketavan periaatteita ja korruptiontorjuntaa säätelevän asiakirjan määräyksiä. Lisäksi työntekijöiden odotetaan tietävän, miten poikkeamista ilmoitetaan Ethics Linen kautta. Viestinnästä ja koulutuksesta huolehditaan kaikille työntekijöille suunnatun globaalin verkkokoulutusmoduulin avulla. Se tarjoaa koulutusta liiketoiminnan etiikasta ja korruptiontorjuntatoimenpiteiden toteutuksesta kuudella eri kielellä.


Johdon kannanotto

SSAB:n ylimmällä johdolla on tärkeä rooli sellaisen yrityskulttuurin edistämisessä, jossa liiketoiminnan eettisyys kietoutuu osaksi liiketoiminnan jokaista osa-aluetta. Liiketoiminnan etiikkaa koskevan globaalin verkkokoulutuksen lisäksi kaikki ylimmät johtajat ovat allekirjoittaneet kannanoton hyvän liiketavan periaatteista.


Liiketoimintakumppaneiden rehellisyyden tarkastus

SSAB:llä on ohjeet liiketoiminnan eettisyyden tarkastamiseen. Ne koskevat lähinnä edustajia ja jakelijoita korkean riskin alueilla. SSAB ei voi solmia tai uusia sopimuksia korruption riskialueilla toimivien liikekumppanien kanssa ennen alkutarkastusta, joka osoittaa, että kyseinen kumppani kunnioittaa perustavanlaatuisia eettisiä sääntöjämme liiketoiminnalle.


Ethics Line

Maailmanlaajuinen Ethics Line -raportointityökalumme tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden kertoa huolenaiheistaan. Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan ilmoittamaan hyvän liiketavan periaatteiden epäillyistä rikkomuksista. Työntekijät voivat tehdä ilmoituksen anonyymisti verkossa tai soittamalla maailmanlaajuiseen palvelunumeroon, joka on käytettävissä 24/7 ympäri vuoden. Ethics Line on käytössä 14 maassa, joten se tavoittaa 89 % työntekijöistämme.