Sustainability Expedition: kun teräs ja kestävä kehitys kohtaavat

Me tunnemme teräksemme, sillä olemme olleet teräsliiketoiminnassa ja mukana rakentamassa maailmaa jo yli 140 vuotta. Terästeollisuudella on kuitenkin vielä paljon tehtävää, koska se on edelleen merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Tästä syystä SSAB on ryhtynyt toimenpiteisiin ja työskentelee jatkossakin tiiviisti resurssitehokkuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

SSAB:n Sustainability Expedition tähtää ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kestävämmän tulevaisuuden takaamiseen. Tämä tarkoittaa muutakin kuin kauniita sanoja – johtamista, innovointia ja konkreettisia toimenpiteitä. Vastuullisena yrityksenä myös oman toimintamme on oltava vastuullista, ja meidän on autettava asiakkaitamme saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa sekä etsittävä uusia kehitysmahdollisuuksia. 

Ilmastonmuutos mielessä – kysely kestävästä kehityksestä

Järjestimme Suomessa ja Ruotsissa 4.–18. joulukuuta 2018 kyselyn 3 000 henkilölle kestävästä kehityksestä sekä siitä, mikä heidän mielestään on tärkeää planeettamme suojelemiseksi. Vastaukset suhteutettiin työssäkäyvien ja opiskelijoiden määrään Suomessa ja Ruotsissa.

Kyselystä kävi esimerkiksi ilmi, että yli 80 % vastanneista koki ilmastonmuutoskeskustelun kiihtyneen viime aikoina. Suurin osa vastaajista molemmissa maissa oli lisäksi sitä mieltä, että ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista koko ihmiskunnalle luonnonvarojen niukkuuden, ilmansaasteiden ja väestönkasvun ohella. 

Mutta kenen vastuulla tämä kaikki on? Vain 20 % vastaajista ilmoitti olevansa tietoisia paikkakuntansa yritysten kestävään kehitykseen liittyvistä toimenpiteistä ja tavoitteista. Yritysten katsottiin olevan yhtä lailla velvollisia taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan kuin kansainvälisten sopimusten allekirjoittajamaiden ja kansainvälisten järjestöjen. Viestinnän toivottiin olevan selkeämpää, ja useimmat vastaajat olivat kiinnostuneita kestävää kehitystä koskevasta keskustelusta sekä erityisesti yritysten toimenpiteistä. Meidän on yrityksenä tarjottava ihmisille heidän haluamansa faktat.

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen kestävillä toiminnoilla

Kestävät toiminnot ovat ympäristönsuojelussa ensiarvoisen tärkeitä, ja niillä on myös liiketoiminnallisia etuja. Meillä on jo nyt erittäin hiilidioksiditehokkaat masuunit, joiden päästöt ovat noin 7 % EU:n keskiarvon alapuolella. Yhdysvalloissa valmistamme teräksemme valokaariuuneissa ja käytämme 95-prosenttisesti kierrätysmetalleista peräisin olevaa terästä.

Masuunitekniikkamme korvataan valokaariuuneilla vuodesta 2025 alkaen Ruotsin Oxelösundissa ja vuosina 2030–2040 Raahessa ja Luulajassa. Tämän lisäksi kehitämme prosessitekniikkaamme, ja näin voimme vähentää nykyisiä päästöjämme 25 % vuoteen 2025 mennessä ja tehdä toiminnastamme täysin päästötöntä vuoteen 2045 mennessä.

Fossiilivapaa teräksentuotanto vuoteen 2045 mennessä

HYBRIT eli Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology on SSAB:n yhteishanke Euroopan suurimman rautamalmintuottajan, LKAB:n, sekä Euroopan suurimpiin lukeutuvan sähköntuottajan, Vattenfallin, kanssa. Hankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksentuotannossa perinteisesti käytetty koksi korvataan vedyllä. Kun vetykaasua käytetään pelkistysaineena, prosessin sivutuotteena syntyy vettä hiilidioksidin sijaan, eikä teräksentuotannossa enää muodostu hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteenamme on lyhyesti sanottuna mullistaa teräksentuotanto käyttämällä ensimmäisinä maailmassa fossiilivapaata teräksenvalmistustekniikkaa.

Tämä kunnianhimoinen hanke on jo käynnissä, ja Pohjois-Ruotsin Luulajaan on jo rakenteilla pilottituotantolaitos, joka otetaan käyttöön vuonna 2020. Tavoitteena on, että fossiilivapaan teräksentuotannon mahdollistava ratkaisu olisi valmis vuoteen 2035 mennessä, ja että toimintamme olisi täysin fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä.

Tämän uuden prosessin avulla SSAB voi vähentää hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa 10 % ja Suomessa 7 %. Haluamme toimia esimerkkinä kestävälle teräksentuotannolle kaikkialla maailmassa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Kestäviä, suorituskykyisiä tuoteinnovaatioita

Asiakkaamme vaativat laadun lisäksi myös tehokkaita kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. SSAB:n korkeatasoiset erikoislujat teräkset ovat kestävän kehityksen mukainen vastaus asiakkaidemme vaatimuksiin. 

Etuja on helppo mitata SSAB EcoUpgraded -konseptin kautta. Sen avulla löydämme ne käyttökohteet, joissa hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää lopputuotteiden käytön aikana. Käytönaikaisten hiilidioksidisäästöjen vertaaminen tuotannonaikaisiin päästöihin kertoo, mitä ympäristöetuja erikoislujaan teräkseen vaihtaminen tuo tullessaan.

Yhteistyössä kohti kestävää tulevaisuutta

Kestävä kehitys edellyttää yhteistyötä ja kumppanuuksia. SSAB pyrkii toteuttamaan kestävän kehityksen suunnitelmansa mahdollisimman läheisessä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten viranomaisten ja yliopistojen, kanssa, ja kannustaa koko henkilöstöään mukaan tiimityöhön.

Kehitämme jatkuvasti brändiämme ja vahvistamme asemaamme aktiivisena toimijana globaaleilla teräsmarkkinoilla, ja etsimme myös uudenlaisia näkökulmia kestävään kehitykseen sekä uusia ajattelijoita. Kutsumme uusia kykyjä osallistumaan tutkimusmatkalle kohti kestävämpää tulevaisuutta. Uuden sukupolven asiantuntijat vahvistavat johtavaa asemaamme matkalla kohti fossiilivapaata tulevaisuutta.

Sustainability Expedition -blogit:

touko 17 2019

Pienilläkin askelilla on suuri merkitys!

touko 10 2019

Kehitysinsinöörinä nauhavalssaamolla

huhti 30 2019

Veden käsittelyä ympäristön suojelemiseksi

Joku voisi kysyä, voiko jätevesi olla kiinnostavaa. Totta kai voi! Se on jännittävä ja tärkeä asia, jonka parissa työskennellä. Nimeni on Kati Manninen, ja minä olen nuori ammattilainen SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaalla. Työskentelen vedenpuhdistuksen asiantuntijana.