Sidosryhmät

Tärkeimmät sidosryhmät

SSAB:llä on monia eri sidosryhmiä, ja ne ovat tärkeitä kestävän kehityksen teemojen priorisoinnin kannalta. Katso lisätietoja vuosikertomuksestamme.

Seuraavia ryhmiä pidetään tärkeimpinä sidosryhminä:

  • Nykyiset ja mahdolliset asiakkaat
  • Nykyiset ja mahdolliset työntekijät
  • Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoittajat
  • Nykyiset ja mahdolliset tavarantoimittajat
  • SSAB:n tuotantolaitoksien lähiyhteisöt
  • Julkiset toimijat ja organisaatiot

Muita sidosryhmiä, joiden kanssa SSAB toimii aktiivisesti, ovat esimerkiksi tiedotusvälineet, analyytikot, lainsäätäjät, erilaiset tutkimuslaitokset sekä kumppaniorganisaatiot, tutkimuskeskukset, yliopistot ja ammattikoulut.

 

Toimintatavat sidosryhmien osallistamisessa

Pyrimme säännölliseen ja läpinäkyvään vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa. Läpinäkyvä ja jatkuva vuoropuhelu parantaa luottamusta kykyymme hallita riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia, mikä edistää samalla myös yrityksemme kehittymistä.


Tärkeimmät aiheet, joista kävimme keskustelua sidosryhmien kanssa vuonna 2021:

  • Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä ja kestävässä kehityksessä
  • Hiilidioksidipäästöt ja kuinka SSAB vähentää hiilijalanjälkeä, mukaan lukien SSAB:n tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet
  • HYBRIT-hankkeen edistyminen rautasienen tuotannossa, ensimmäisen fossiilivapaan teräksen valssauksessa ja toimittamisessa asiakkaalle
  • SSAB:n toiminnan turvallisuus

Jäsenyys yhdistyksissä ja kansallisissa tai kansainvälisissä etujärjestöissä

Seuraavassa taulukossa on kerrottu SSAB:n tärkeimmät jäsenyydet maittain tai alueittain.

Alue tai maa Organisaatiot
 Maailmanlaajuisesti           LeadIT – Leadership Group for Industry Transition ETC – Energy Transitions Commission, First Movers Coalition
 Eurooppa           Eurofer, Euroslag, Eurometal, Corporate Leadership Group (CLG)
(välillisesti Hybrit Development AB -jäsenyyden kautta)
 Pohjois-Amerikka           American Iron and Steel institute AISI, National Association of Manufacturers (NAM),
Steel Manufacturers Association (SMA)
 Ruotsi          

Jernkontoret, Svenskt Näringsliv (Ruotsin elinkeinoelämän keskusliitto),
SKGS (metsä-, kemian-, kaivos- ja terästeollisuus), Steel and Metal Wholesalers Association,
Swedish Institute of Steel Construction, Swedish Mineral Processing Research
Association, Swedish Cement and Concrete Research Institute, Swedish Leadership
for Sustainable Development, Fossilfritt Sverige (Fossil-free Sweden),
Transparency Internationalin yritystukijat
Foorumi

Suomi Metallinjalostajat ry, Suomen ElFi,
Teräsrakenneyhdistys TRY, Rakennustuoteteollisuus RTT,
Teknologiateollisuus ry, Hiilitieto ry

SSAB:n ohjeistus yhtiön ilmastositoumuksesta

SSAB:n käymä vuorovaikutus poliitikkojen ja päätöksentekijöiden kanssa maailmanlaajuisesti, EU:ssa ja kansallisesti tähtää teollisuuden hiilenkäytön lopettamiseen liittyvistä mahdollisuuksista, haasteista ja tarpeista tiedottamiseen. Erityisesti SSAB on kiinnostunut ilmasto-, energia- ja teollisuuspolitiikasta sekä julkiseen rahoitukseen ja tehokkaisiin lupaprosesseihin liittyvistä aiheista. Euroopan unionissa tehtävää vaikuttamistoimintaa varten SSAB on rekisteröity EU Transparency Register -avoimuusrekisteriin.

SSAB:n yrityksen ilmastopolitiikkaan sitoutuminen ja vuoropuhelu yhteiskunnan ja päättäjien kanssa perustuu hyvän liiketavan periaatteisiimme ja SSAB:n yleiseen kestävän kehityksen lähestymistapaan. Science Based Targets Initiative on hyväksynyt SSAB:n ilmastotavoitteet. Tämä ohjaa myös yrityksemme ilmastolobbaustyötä – tuemme ja edistämme Pariisin sopimuksen tavoitteita.

Kestävän ja liiketoimintavetoisen fossiilivapaaseen toimintaan siirtymisen edellytyksenä on, että työskentelemme ja teemme yhteistyötä muiden sidosryhmien, esimerkiksi hallitusten, toimialajärjestöjen ja kumppaneiden kanssa. Vuorovaikutuksesta yrityksen ilmastopolitiikan suhteen ja vaikuttamisstrategiasta päättää konsernin johtoryhmä. Toteutuksesta koko organisaatiosta vastaavat asiantuntijat. SSAB pyrkii toimimaan joko suoraan tai välillisesti toimialajärjestöjen tai muiden jäsenjärjestöjen kautta.

Pyrimme tällä hetkellä vahvistamaan hallintotapaamme yrityksen ilmastolobbauksessa ja kehittämään jäsenjärjestöjemme arviointia sekä omaa toimintatapaamme, jos toimialajärjestömme ja/tai muut jäsenorganisaatiot eivät odotustemme vastaisesti olisi linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden tai omien tavoitteidemme kanssa.