Sidosryhmävuorovaikutus

Tavoitteenamme on säännöllinen ja avoin vuoropuhelu. Seuraavassa on esimerkkejä tärkeistä aiheista, joista keskustelemme eri sidosryhmiemme kanssa.

Nykyiset ja mahdolliset asiakkaat

Esimerkkejä vuorovaikutuksesta

 • Asiakastapaamiset

 • Seminaarit

 • Koulutukset

Esimerkkejä tärkeistä aiheista

 • Fossiilivapaaseen teräkseen liittyvä yhteistyö

 • Vahvemmat ja kevyemmät materiaalit

 • Tutkimus- ja kehitysyhteistyö

SSAB:n vastaukset ja toimenpiteet

 • Fossiilivapaaseen teräkseen liittyvät yhteistyöt

 • Tuotekehitys

 • EcoUpgrade-konsepti

Nykyiset ja mahdolliset työntekijät

Esimerkkejä vuorovaikutuksesta

 • Kehityskeskustelut ja henkilöstötutkimukset

 • Jatkokoulutukset

 • Sisäiset foorumit

 • Vuoropuhelu ammattiliittojen kanssa

 • Yhteistyö koulujen ja yliopistojen kanssa

Esimerkkejä tärkeistä aiheista

 • Työterveys ja -turvallisuus

 • Tasa-arvoisuus

 • Avoin viestintä

 • Osaamisen kehittäminen

 • Vastuullinen toiminta

 • Työsuhdeturva ja hyvät korvauskäytännöt

SSAB:n vastaukset ja toimenpiteet

 • Vision, arvojen ja hyvän liiketavan periaatteiden mukainen toiminta

 • Organisaation suorituskyvyn edistäminen

 • Monimuotoisuuden lisääminen

 • Rakentava vuoropuhelu ammattiliittojen kanssa

Osakkeenomistajat, sijoittajat ja rahoittajat

Esimerkkejä vuorovaikutuksesta

 • Yhtiökokous

 • Tulosesitykset

 • Sijoittajatapaamiset

Esimerkkejä tärkeistä aiheista

 • Siirtyminen fossiilivapaaseen terästuotantoon

 • Pitkäaikainen arvonluonti

 • Ilmastovaikutukset ja riskit

 • Hyvä johtaminen

 • Terveys ja turvallisuus

 • Läpinäkyvä raportointi

SSAB:n vastaukset ja toimenpiteet

 • Strategia ja tavoitteet

 • Sitoutuminen ympäristövaikutusten vähentämiseen

 • Sitoutuminen terveyteen ja turvallisuuteen

Nykyiset ja mahdolliset toimittajat

Esimerkkejä vuorovaikutuksesta

 • Kokoukset ja neuvottelut

 • Vierailut ja auditoinnit

Esimerkkejä tärkeistä aiheista

 • Hyvä kestävän kehityksen taso ja taloudellinen asema

 • Pitkäaikaiset liikesuhteet

 • Vastuullinen toiminta

SSAB:n vastaukset ja toimenpiteet

 • Vision, arvojen ja hyvän liiketavan periaatteiden mukainen toiminta

 • Vastuulliset hankinnat

 • Urakoitsijoiden turvallisuuskoulutus

Paikalliset yhteisöt

Esimerkkejä vuorovaikutuksesta

 • Tapaamiset tuotantolaitosten lähiyhteisöjen edustajien kanssa

Esimerkkejä tärkeistä aiheista

 • Paikallinen työllistäminen

 • Käyttövarmuus

 • Ympäristövaikutukset, melu ja muut haitat

 • Avoin viestintä

SSAB:n vastaukset ja toimenpiteet

 • Osallistuminen paikallisiin aloitteisiin

 • Paikallinen sponsorointi

Viranomaiset ja organisaatiot

Esimerkkejä vuorovaikutuksesta

 • Osallistuminen tutkimushankkeisiin

 • Yhteistyö alan organisaatioiden kanssa

Esimerkkejä tärkeistä aiheista

 • Ympäristövaikutuksen pienentäminen

 • Vastuullinen toiminta

SSAB:n vastaukset ja toimenpiteet

 • Avoin viestintä ja sitoutuminen