Resurssitehokkaat toiminnot

SSAB:lle kiertotalous on tärkeä osa tehokasta ympäristövaikutusten minimointia. Teemme jatkuvaa työtä optimoidaksemme sivutuotteiden, kierrätysteräksen ja jätteen arvon.

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

SSAB siirtyy vaiheittain fossiilivapaaseen teräksentuotantoon HYBRIT-hankkeen avulla ja eliminoimalla muut fossiiliset päästölähteet, jotta koko tuotantoprosessi on fossiilivapaa.

Hiilidioksiditehokkuus SSAB:llä

SSAB on sitoutunut jatkuvaan ympäristötyöhön, jolla pyritään minimoimaan toimintojemme haitalliset ympäristövaikutukset.