Resurssitehokkaat toiminnot

SSAB on sitoutunut minimoimaan kaikki toimintansa mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset. SSAB:lle kiertotalous on tärkeä osa tehokasta ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

SSAB siirtyy HYBRIT-hankkeen kautta vaiheittain kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa. Tavoitteena on poistaa myös muut fossiiliset päästöt ja siirtyä täysin fossiilivapaaseen toimintaan.

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus tarkoittaa, että pienempää määrää raaka-aineita hyödynnetään enemmän, ja siten luonnonvarojen käyttö tehostuu. Raudan ja teräksen tuotannossa syntyy erilaisia jäännöstuotteita. Materiaalin kierrättäminen teräksenvalmistuksen raaka-aineena vähentää ensiöraaka-aineiden tarvetta, mikä puolestaan vähentää syntyviä hiilidioksidipäästöjä ja jätettä. Materiaalit, joita ei uusiokäytetä sisäisesti, käsitellään sivutuotteiksi ja myydään ulkoisille toimijoille, jolloin syntyy uusia tuloja ja CO2-päästöt vähenevät, kun luonnonvaroja pystytään korvaamaan muilla teollisuudenaloilla. Valinta sisäisen käytön ja ulkoisen myynnin välillä perustuu kestävän kehityksen arviointiin. Tämän arvioinnin keskeisiä tekijöitä ovat materiaalin arvo raaka-aineena eli käyttöarvo, laatuparametrit ja ympäristövaikutukset.

Teräs on ainutlaatuinen raaka-aine, koska sitä voidaan kierrättää loputtomasti ilman, että sen ominaisuudet tai suorituskyky heikkenevät, ja se on nykyään maailman eniten kierrätetty materiaali. Kierrätysteräksen käyttö uuden teräksen tuotannossa auttaa pienentämään tuotteen ympäristöjalanjälkeä ja on siksi merkittävä osatekijä hiilipäästöjen vähentämisessä. Lisäksi uusiokäytämme suuren osan tuotannossamme syntyneistä materiaaleista omissa prosesseissamme, mikä vähentää ensiöraaka-aineiden tarvetta, hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää. Lue lisää tavoitteistamme ja suorituskyvystämme.

 

Materiaalitehokkuus