Strenx® 700 E/F

Lataa tietolomake

Valitse kieli

Get datasheet by email
Sulje

Get datasheet by email

  Tuotteen kuvaus

  Strenx® 700 E/F on rakenneteräs, jonka myötölujuus on vähintään 650–700 MPa paksuudesta riippuen. Strenx® 700 E/F vastaa EN 10025-6 -standardissa S690-teräkselle asetettuja vaatimuksia. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kantavat rakenteetvaativissa olosuhteissa. Strenx 700E (S690QL-vaatimusten mukainen) on saatavana levypaksuuksissa 4.0–160.0 mm, ja Strenx® 700F (S690QL1-vaatimusten mukainen) on paksuuksissa 4.0–130.0 mm.

  Etuja ovat mm:

  • Erinomainen taivutettavuus ja pinnanlaatu.
  • Hitsattavuus mukaan lukien hitsin muutosvyöhykkeen erinomainen lujuus ja sitkeys.
  • Levyn erinomainen tasalaatuisuus, jota kuvastavat ainutlaatuisen tarkat toleranssit.
  • Erinomainen iskusitkeys, joka tarjoaa hyvän sietokyvyn murtumista vastaan

  Mittavalikoima

  Strenx® 700 E -terästä on saatavana 4.0–160.0 mm:n paksuisina levyinä ja Strenx® 700 F -terästä 4.0–130.0 mm:n paksuisina levyinä. Kumpaakin teräslaatua on saatavana paksuudesta riippuen 3 350 mm:n leveyteen ja 14 630 mm:n pituuteen asti. Tarkempia tietoja mitoista saa mittaohjelmasta.

  Mekaaniset ominaisuudet

  Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
  Valitse näytettävät sarakkeet
   Paksuus
   (mmin)
   Myötölujuus Rp0,2
   (min MPaksi)
   Murtolujuus Rm
   (MPaksi)
   Venymä A5
   (min %)
   4.0 - 53.00.157 - 2.087 700101 780 - 930113 - 135 14
   53.1 - 100.02.091 - 3.937 65094 780 - 930113 - 135 14
   100.1 - 160.03.940 - 6.299 65094 710 - 900102 - 130 14
   Parametrien vertaaminen

   Valitse yksi vertailtava parametri

   Vertailu

    Poikittaisille testikappaleille

    Iskusitkeysominaisuudet

    Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
    Valitse näytettävät sarakkeet
     Tuote Iskuenergia poikittaisilla Charpy V 10x10 mm
     -iskusauvoilla 1)
     Täyttävät vaatimukset
     Strenx® 700 E 69 J / -40 °C50 ft-lbs / -40 °F S690QL
     Strenx® 700 F 27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F S690QL1
     Parametrien vertaaminen

     Valitse yksi vertailtava parametri

     Vertailu

      1) Jollei toisin sovita, poikittaissuuntaiset iskukokeet tehdään EN 10 025-6:n kohdan 30 mukaisesti. Paksuuksille 6.0 – 11.9 mm käytetään alimittaisia Charpy V -iskusauvoja. Ilmoitettu vähimmäisarvo koskee iskusauvan poikkileikkausalaa suhteessa täysimittaiseen iskusauvaan (10 x 10 mm).

      Kemiallinen koostumus (sulatusanalyysi)

      Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
      Valitse näytettävät sarakkeet
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Cu*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.20 0.60 1.60 0.020 0.010 0.80 0.30 2.0 0.70 0.005
       Parametrien vertaaminen

       Valitse yksi vertailtava parametri

       Vertailu

        Teräs on hienoraekäsitelty *) Varsinaiset seosaineet.

        Hiiliekvivalentti CET(CEV)

        Piilota/näytä tietyt sarakkeet Muokkaa
        Valitse näytettävät sarakkeet
         Paksuus (mmin) 4.0 - 5.00.157 - 0.197 5.1 - 30.00.201 - 1.181 30.1 - 60.01.185 - 2.362 60.1 - 100.02.366 - 3.937 100.1 - 130.03.940 - 5.118 130.1 - 160.05.122 - 6.299
         Strenx® 700 E Suurin CET(CEV) 0.34 (0.48) 0.32 (0.49) 0.36 (0.52) 0.39 (0.58) 0.41 (0.67) 0.43 (0.73)
         Strenx® 700 F Suurin CET(CEV) 0.38 (0.57) 0.38 (0.57) 0.39 (0.58) 0.39 (0.58) 0.41 (0.67)
         Parametrien vertaaminen

         Valitse yksi vertailtava parametri

         Vertailu

          CET and CEV formula

          Toleranssit

          Lisätietoja on SSAB:n esitteessä - Strenx® Guarantees takuissa.

          Paksuus

          Toleranssit ovat Strenx® -paksuustakuiden mukaisia.

          Strenx® -takuut täyttävät EN 10029:n luokan A vaatimukset, mutta tiukemmilla toleransseilla.

          Pituus ja leveys

          SSAB:n mittaohjelman mukaisesti. Sopimuksesta on saatavilla toleransseja, jotka täyttävät EN 10029:n tai SSAB:n standardin vaatimukset.

          Muoto

          Toleranssit ovat EN 10029 -standardin mukaisia.

          Tasomaisuus

          Toleranssit ovat Strenx® -tasomaisuustakuiden luokan C mukaisia eli tiukempia kuin EN 10029:n luokka N.

          Pinnanlaatu

          EN 10163-2:n luokan A alaluokan 3 mukaisesti.

          Toimitustila

          Toimitustila: Nuorrutettu. Levyt toimitetaan joko mekaanisesti tai termisesti leikatuilla reunoilla. Valssausreunoin toimitus sopimuksesta.

          Tekniset tuotetiedot on kuvattu SSAB:n esitteessä ”Stenx® Guarantees” ja osoitteessa www.ssab.com.

          Valmistus- ja muut suositukset

          Hitsaus, taivutus ja koneistus

          Lisätietoja teräksen prosessoinnista löytyy SSAB:n esitteistä osoitteesta www.ssab.com tai ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen.

          Strenx® 700 E/F-teräksellä on taivutustakuut luokan A Strenx®-taivutustakuiden mukaisesti. Strenx® 700 E/F mekaaniset ominaisuudet on saavutettu nuorruttamalla. Toimitustilaisen teräksen ominaisuudet eivät säily, mikäli terästä lämpökäsitellään yli 580 ºC:n lämpötilalssa. 

          Asianmukaisia työturvallisuusohjeita on noudatettava, kun terästä hitsataan, leikataan, särmätään tai työstetään muulla tavoin. Erityisesti konepajapohjamaalattuja levyjä hiottaessa saattaa muodostua pölyä, jonka hiukkaspitoisuus on suuri.