Asiakasesimerkki

Erikoisluja Strenx®-rakenneteräs auttaa keventämään perävaunuja ja lisäämään hyötykuormaa

6 min luettu

Tapaustiedot

Maa Brasilia
Teollisuusala Perävaunujen ja kippilavojen valmistus

Maineikas brasilialainen puoliperävaunuja valmistava yritys Librelato käyttää uudessa viljaperävaunussaan Strenx®-rakenneterästä. Sen ansiosta tuotteet ovat entistä kevyempiä, vetävät entistä suurempia kuormia ja vastaavat asiakkaiden koviin vaatimuksiin. Librelato on Brasilian kolmanneksi suurin perävaunuvalmistaja ja yksi maan nopeimmin kasvavista yrityksistä, joka on voittanut lukuisia alan palkintoja. Strenx®-rakenneteräksellä on keskeinen rooli yrityksen kasvutarinassa.

Tapaustiedot

Maa Brasilia
Teollisuusala Perävaunujen ja kippilavojen valmistus

Brasiliassa maantiekuljetusten merkitys on tärkeä: yli 60 prosenttia kaikista kuljetuksista tehdään kuorma-autoilla. Kuorma-auto- ja perävaunukanta on kuitenkin uudistamisen tarpeessa. Monet ajoneuvoista ajavat ylikuormaa ja ylittävät teille asetetut painorajoitukset. Libretto ja moni muu tulevaisuuteen tähyävä yritys on tarttunut toimeen ratkaistakseen nämä ongelmat, vastatakseen viljaperävaunujen ja muiden kuljetusratkaisujen kasvavaan kysyntään sekä vaikuttaakseen alan ympäristö- ja turvallisuuskysymyksiin.

Libretto luottaa Strenx®-rakenneteräkseen, jonka avulla sen puoliperävaunut ovat sekä lujempia että kevyempiä kuin perinteiset ratkaisut. Miten tämä toteutetaan?

Ominaisuuksiensa ansiosta Strenx®-rakenneteräs auttaa kuljetusalan toimijoita vähentämään perävaunujen painoa turvallisesti, varmistamaan tiukimpia vaatimuksia vastaavan laadun ja pidentämään käyttöikää.

Uuden Pró-Nio-viljaperävaunun hyötykuorma on 780 kg suurempi kuin perinteisen perävaunun

Librelatolla uskotaan, että vain rohkeat, edistykselliseen tekniikkaan investoivat ja erinomaista tuotannon laatua tarjoavat yritykset voivat vastata markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin.

Siksi Librelato päätti ottaa innovaatioharppauksen ja aloittaa yhteisen kehittämishankkeen SSAB:n ja CBMM:n kanssa. CBMM on brasilialainen kaivosyhtiö ja maailman suurin niobiumin tuottaja. Kaikki kolme yritystä olivat mukana hankkeessa aivan sen alusta pitäen, aina konseptimäärittelystä, teknisestä suunnittelusta, FMEA-analyyseistä, prototyypin valmistamisesta ja arvioinnista sekä kenttätestauksesta lopulliseen validointiin ja lanseeraukseen.

Hankkeessa kehitetty Librelaton uusi viljaperävaunumalli, Pró-Nio, esiteltiin lokakuussa 2019. Pró-Nio on 12,5-metrinen kolmiakselinen viljaperävaunu, jossa teräkseen on lisätty niobiumia. Tämän ansiosta hyötykuorma on 780 kg suurempi kuin perinteisessä perävaunumallissa. Perävaunu on luokkansa kevyin Brasilian markkinoilla.

Mitä mieltä asiakkaat ovat?

”Markkinatyytyväisyys on ylittänyt odotuksemme ja myynti on ollut menestyksekästä”, Librelaton operatiivinen johtaja Marco Camargo sanoo. ”Kun niobiumia sekoitetaan teräkseen, saadaan aikaan perinteistä huomattavasti lujempi seos. Tämä on keskeistä entistä kevyempien ja kestävämpien tuotteiden kehittämisen ja maantiekuljetusten tehokkuuden lisäämisen kannalta. Näin voidaan keventää ajoneuvon painoa ja lisätä samalla hyötykuormaa. Se puolestaan auttaa Brasiliassa ja Etelä-Amerikassa toimivia kuljetusyrityksiä parantamaan toimintansa kannattavuutta”, Camargo toteaa.

Kaksin- tai kolminkertaista myötölujuus erikoislujan teräksen avulla

Pró-Nion alustassa ja poikittaisosissa käytetään Strenx® 700MC ‑terästä ja alleajosuojassa Strenx® 960MC ‑terästä. Librelaton lisäksi muutkin yritykset ovat alkaneet käyttää erikoislujia teräksiä lisätäkseen tuotteidensa lujuutta ja turvallisuutta.

”Brasiliassa tällä hetkellä yleisimmin käytettyjen, myötölujuudeltaan 343 MPa:n (50 ksi) terästen sijaan on alettu käyttää 700 MPa:n (101 ksi) teräksiä”, CBMM:n tuotesovelluskonsultti Gilberto Leal kertoo. ”Teräs on siis kaksi kertaa lujempaa. Käytimme hankkeessa myös 960 MPa:n (139 ksi) eli kolme kertaa markkinoilla perinteisesti käytettyjä materiaaleja lujempia teräksiä. Muutokset lisäävät lujuuden ohella turvallisuutta. Lisäksi muotoilua hiottiin geometrisiä mittoja muuttamalla niin, että lopputulos on entistä jäykempi. Myös tuotantoprosessia parannettiin valmistuksen optimoimiseksi”, Leal sanoo.

Kestävämpi valinta tiellä ja ympäristölle

Kevyemmän painon, suuremman kuormauskapasiteetin ja teräksen pienemmän määrän myötä perävaunun elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta jopa 27 tonnilla.

Strenx®-rakenneteräksen käytöllä uudessa perävaunumallissa on myös muita etuja, esimerkiksi entistä parempi tehokkuus ja saatavuus, mikä lisää kuljetustoiminnan kannattavuutta pitkällä aikavälillä.

Turvallisuus ennen kaikkea: Strenx®-teräs kuorma-autojen ja perävaunujen kriittisissä turvaosissa

Turvallisuus on keskeisessä asemassa kaikissa maantiekuljetuksissa. Perävaunujen alleajosuojissa käytetty Strenx®-teräs voi auttaa lisäämään turvallisuutta ja pelastamaan henkiä.

Alleajosuojat valmistetaan usein teräksestä ja kiinnitetään kuorma-auton tai perävaunun takaosaan. Ne ehkäisevät pienen ajoneuvon kiilautumisen suuren ajoneuvon alle peräänajotilanteissa. Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission alleajosuojia koskevia vaatimuksia kiristettiin vuonna 2019, mikä vaikuttaa korirakentajiin, ajoneuvojen omistajiin ja kalustojen hallinnoijiin. Raskailta ajoneuvoilta edellytetään muun muassa entistä suurempien voimien kestoa, pienempää maavaraa ja lujempia alleajosuojia.

Miten turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää kuljetuskapasiteetista tinkimättä? SSAB:n tekniset asiantuntijat auttavat sinua Strenx®-rakenneteräslevyjen tai-putkien valinnassa sekä ajoneuvon suunnittelussa ja optimoinnissa. Autamme varmistamaan oikean tasapainon ajoneuvon suorituskyvyn, kustannusten ja turvallisuuden välillä.

Haluatko valmistautua tulevaisuuteen? Lue, miten alleajosuojissa käytetty Strenx® 960 voi mullistaa maailmaa. Voit myös tutustua etuihin, joita Strenx® tuo erityyppisiin perävaunuihin.