Me SSAB:llä haluamme lisätä monimuotoisuutta työvoimassamme ja työpaikoillamme. Tämä sisältää sukupuolten välisen monimuotoisuuden sekä kaikki tiimin jäsenten monimuotoisuutta edistävät seikat.

Se muistuttaa siitä, miten pitkälle olemme päässeet taistelussa sukupuolten tasa-arvon puolesta, mutta se korostaa myös työtä, jota on vielä tehtävä. Juhlistamalla naisten saavutuksia ja puolustamalla heidän oikeuksiaan voimme jatkaa siirtymistä kohti tasa-arvoisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa kaikille. 

Terästeollisuudessa työskentelevä nainen

Cahalan Gibson, Caster/VTD Manager SSAB:llä Alabamassa, Yhdysvalloissa, on työskennellyt SSAB:llä viisi vuotta, ensin tittelillä “Primary end refractory manager” ja nyt Caster/VTD manager (tyhjiösäiliön kaasunpoisto). Hänen mielestään työskentelyssä naisena terästeollisuudessa ei ole kyse vain esteiden rikkomisesta. Kyse on myös tarinoiden muokkaamisesta ja osallisuuden ja monimuotoisuuden edistämisestä.

Cahalan Gibson

"Naiset tuovat ainutlaatuisia näkökulmia, taitoja ja kykyjä perinteisesti miesten hallitsemille aloille ja rikastuttavat niitä tuoreilla ideoilla ja innovatiivisilla lähestymistavoilla. Heidän läsnäolonsa haastaa stereotypiat, inspiroi tulevia sukupolvia etsimään uraa STEM-aloilla (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ja edistää kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia. Osallistumalla aktiivisesti ja menestymällä näillä aloilla naiset raivaavat tietä sukupuolten paremmalle tasa-arvolle ja luovat osallistavampia ympäristöjä, joissa kaikki voivat menestyä sukupuolesta riippumatta", Cahalan Gibson sanoo.

UN Women