Era Kapilashrami, tuotantopäällikkö ja tehtaanjohtaja, SSAB Oxelösund:  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että monimuotoisuus saa aikaan parempia tuloksia liiketoiminnassa, ja mielestäni nämä asiat ovat erittäin tärkeitä. Jotta voimme luoda menestyksekkään työpaikan, meidän on ajateltava eri tavalla ja käytettävä erilaisia kokemuksia ja lähestymistapoja. Siksi on tärkeää, että luomme osallistavan työpaikan, jossa erilaisuus nähdään voimavarana. Kenenkään ei pidä tuntea jäävänsä ulkopuoliseksi. Tärkeintä osallistavan työpaikan luomisessa on, että ihmisiä rohkaistaan keskustelemaan näistä vaikeista asioista ja varmistetaan nollatoleranssi kaikenlaiselle syrjinnälle. Näin luomme aidosti osallistavan kulttuurin ja viihtyisän työpaikan.

Mia Eriksson, tuotantopäällikkö ja tehtaanjohtaja, SSAB Borlänge:

Olemme laatineet tavoitteen työskentelylle Borlängessä: "Haluamme luoda työpaikallemme avoimen ilmapiirin, jossa ei esiinny syrjintää, häirintää tai kiusaamista." Haluamme työpaikan, jossa kaikki tuntevat itsensä osallisiksi ja tervetulleiksi. Arvostamme ihmisten erilaisuutta ja hyödymme siitä. Näemme erilaisuuden edellytyksenä sille, että voimme menestyä yhteisessä tehtävässämme ja olla houkutteleva työnantaja. Olen innostunut näistä asioista ja päätin tavata joitakin työvuorotiimejä, kun he pitivät työpajoja osoittaakseni, kuinka tärkeitä nämä asiat ovat sekä minulle että koko SSAB:lle. 

Lisette Mikaelsson, tuotantopäällikkö ja tehtaanjohtaja, SSAB Luulaja: 

Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, olemme täysin riippuvaisia pätevistä ja sitoutuneista työntekijöistämme. Olemme vakuuttuneita siitä, että ryhmissä, joissa on erilaisia taustoja, sukupuolia, kokemuksia ja eri-ikäisiä työntekijöitä, on parempi työtyytyväisyys ja turvallisuus. SSAB Luulaja on Norrbottenin läänin tasa-arvovaltuuston aktiivinen jäsen, joka pyrkii tasa-arvoisempaan sukupuolten jakautumiseen tuotannossa. Tavoitteena on, että puolet kesätyöntekijöistä on naisia. Osallistamis- ja monimuotoisuustyöllä on oltava luonnollinen paikka järjestelmällisessä työympäristön hallinnassa – haluamme olla työpaikka, jossa jokainen voi menestyä ja saavuttaa täyden potentiaalinsa. 

SSAB on sitoutunut rakentamaan osallistavan työpaikan ja edistämään osallistavaa ja monimuotoista työvoimaa SSAB Way -toimintatavan ja hyvän liiketavan periaatteiden (Code of Conduct) mukaisesti.