Hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen teollisina testiympäristöinä toimivat SSAB Europe Oy:n ja Ovako Imatra Oy Ab:n terästehtaat. Pk-yrityssektoria edustavat Kaltio Technologies Oy, Luxmet Oy, Quva Oy, Sapotech Oy ja Sensmet Oy. Yliopistoista mukana ovat Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Kaksivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 5,65 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittavat Business Finland ja konsortion partnerit.

SSAB:n yhä vaativampien Premium-tuotteiden valmistus vaatii myös tarkempaa prosessin hallintaa. Hankkeen keskipisteessä on valmistusprosessin parantaminen uusien innovatiivisten mittausratkaisujen, niihin liitettyjen mallien, tietovirtojen horisontaalisen linkittämisen sekä prosesseista kerättävän tiedon aiempaa kehittyneemmän analysoinnin avulla.

”Tavoitteenamme on mm. uudenlaisten, innovatiivisten ja ainutkertaisten mittausten hyödyntäminen prosessin seurannassa ja laaduntuottokyvyn parantamisessa. Haluamme myös ottaa käyttöön tiettyjä mittauksia, joita muualla ei ole käytössä. Tällaisia ovat esimerkiksi kiihtyvyysantureihin perustuva mittaus raakaraudan rikinpoistolanssista ja on-line vesianalytiikan hyödyntäminen”, sanoo SSAB Europen Raahen tehtaan prosessikehityspäällikkö Jarmo Lilja.

”Lisäksi haluamme parantaa kustannus- ja tuotantotehokkuutta masuunin optimaalisemmalla käynnillä raaka-ainesyötön ja briketöinnin laadunvalvontaa kehittämällä. Tavoitteena on myös teräksen puhtauden monitoroinnin nopeuttaminen sekä jatkuvavaluprosessin laaduntuottokyvyn optimointi ja kuumavalssauksessa entistä haastavampien tuotteiden läpimenon ja tuotelaadun parantaminen malleja, monitorointia ja parempaa prosessinohjausta hyödyntämällä”, jatkaa Jarmo Lilja.

AMET-hanke edistää kansantaloudelle elintärkeän teollisuuden uudistumista sekä madaltaa pk-yritysten kynnystä päästä kehittämään teollisen mittakaavan ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa terästeollisuuden tarpeisiin. Hankkeella on myös merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia teollisten prosessien kehittymisen kautta, kertoo asiantuntija Sakari Karppinen Business Finlandista.

Yksi esimerkki hankkeen sovelluskohteista on BAT-teknologiana pidetty valokaariuuniprosessi, joka tulee yleistymään vähähiilisen teräksenvalmistuksen pääprosessina myös SSAB:llä fossiilivapaaseen teräksenvalmistukseen tähtäävän HYBRIT-teknologian myötä. Valokaariuuniprosessiin pk-yritykset kehittävät hankkeessa romukorin tunnistusta bluetooth-tekniikalla, romukorin täyttöasteen ja kaadon monitorointia sekä sulatuskohtaista elektrodien kulutusmittausta.