Havainnekuva Luulajan uudesta integroidusta minimill-tuotantolaitoksesta.

Suunniteltu liiketoiminnan rakennemuutos on luvanvarainen. Siksi SSAB hakee ympäristölain mukaista lupaa rakentaa ja käyttää uutta integroitua minimill-tuotantolaitosta, jossa on valokaariuunit, kuumavalssaus ja jatkokäsittely. Muutoksen myötä koksaamon, masuunin ja nykyisen terästehtaan toiminnot lakkautetaan. Uudessa tuotantolaitoksessa, joka saa käyttövoimansa fossiilivapaalla sähköllä, SSAB valmistaa terästä fossiilivapaasta rautasienestä ja kierrätysteräksestä.

”Tällä hakemuksella otamme nyt uuden askeleen fossiilivapaan teräksen matkallamme. Luulajan muuntaminen merkitsee huomattavia vähennyksiä päästöissä ilmaan ja veteen. Mitä nopeammin saamme luvan muutoksellemme, sitä suurempi ympäristöhyöty on”, sanoo Sara
Arvidson, joka vastaa lupaprosessista SSAB:n transformaatiotoimistossa.

Luulajan suunniteltu siirtyminen uuteen tuotantoteknologiaan vähentää SSAB:n hiilidioksidipäästöjä noin 2,8 miljoonalla tonnilla vuosittain, mikä vastaa noin 90 % päästövähennystä Luulajan nykyiseen toimintaan verrattuna. Tavoitteena on vähentää myös jäljellejääviä päästöjä. Kaikkiaan SSAB:n siirtyminen uuteen tuotantoteknologiaan mahdollistaa Ruotsin hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 10 %, mistä yli puolet tulee Luulajasta.

SSAB on erikoislujien terästen johtava valmistaja maailmassa. Tuotteet ovat perinteistä terästä vahvempia ja mahdollistavat kevyempien teräsrakenteiden valmistamisen, mikä puolestaan vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia.

”Teräksiämme käytetään jo nykyään autoissa, laivoissa, silloissa, rakennuksissa, kuormaajissa jne. Kun SSAB:n kaltainen vakiintunut toimija päättää toimia kestävän kehityksen mukaisesti, se vaikuttaa koko arvoketjuun ja on ratkaisevassa roolissa kestävän kehityksen mukaisen muutoksen aikaansaamisessa yhteiskunnassa”, Sara Arvidson jatkaa.

Hakemus käsitellään nyt tuomioistuimessa yleisen käytännön mukaisesti.

SSAB:n Raahen tehtaan osalta ympäristölupahakemus on jätetty huhtikuussa 2023 ja päätöstä odotetaan vihreän siirtymän hankkeille annetun etusijamenettelyn mukaisesti vuoden sisällä.