Peab on maailman ensimmäisenä rakennusyrityksenä käyttänyt fossiilivapaata terästä rakennushankkeessa. Rakennus on Lundin Hasslandassa sijaitseva 6 000 neliömetrin laajuinen teollisuuskiinteistö (Tomaten 1). SSAB:n fossiilivapaata terästä on käytetty osassa rakennusta seinärakenteiden sandwich-paneeleissa, jotka Ruukki Construction on valmistanut Suomessa. Rakennuksen tilaaja ja rakennuttaja on kiinteistön omistava Wihlborgs. Kiinteistöön tulee vuokralle sopimusvalmistaja Inpac.

“Olemme erittäin ylpeitä voidessamme osaltamme edistää toimialamme historiallista siirtymää. Tämä rakennus on ensimmäinen askel laajamittaisessa työssä terästuotteiden ilmastovaikutusten pienentämiseksi. Rakennamme aidosti kestävää ympäristöä. Yhdessä Ruukin ja SSAB:n kanssa Peab vahvistaa asemaansa vastatakseen asiakkaiden tiukkoihin vaatimuksiin vastuullisemmilla materiaalivalinnoilla,” kertoo Peabin konsernijohtaja Jesper Göransson.

“On hienoa nähdä, millaisin harppauksin kestävää kehitystä voidaan edistää, kun työtä tehdään yhdessä. Peabin ja Ruukin kanssa toteuttamamme hanke on hyvä osoitus siitä, mikä on mahdollista jo nyt. SSAB:lle kyse ei ole pelkästään omien päästöjen pienentämisestä fossiilivapaalla teräksellä, vaan samalla haluamme auttaa hiilijalanjäljen pienentämisessä myös muualla arvoketjussa,” toteaa SSAB:n vastuullisuusjohtaja Christina Friborg.

“Hanke on loistava esimerkki siitä, miten voimme mullistaa tulevaisuuden rakentamisen yhdessä asiakkaidemme kanssa. On hienoa olla mukana vauhdittamassa rakennusalan kehitystä tuotteillamme, jotka on valmistettu fossiilivapaasta teräksestä sekä kehitetty vastuullisuutta ja tuotteen koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia silmällä pitäen,” kertoo Ruukki Constructionin toimitusjohtaja Sami Eronen.

“Alan ilmastoneutraaliustavoite on saavutettavissa, kun meillä on yhteiset tavoitteet ja kehitämme yhdessä tuotteita ja rakennuksia, jotka saavat aikaan todellisia muutoksia. Hanke on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Meidän tilaajana on tärkeää nostaa vaatimustasoamme jatkuvasti, jotta tiukat vastuullisuustavoitteet huomioidaan koko ketjussa,” toteaa Wihlborgsin toimitusjohtaja Ulrika Hallengren.

Ruotsissa rakennusalan on määrä saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2045 mennessä, mikä edellyttää uusien, ilmastovaikutuksiltaan vähäisten materiaalien ja tuotteiden laajamittaista käyttöönottoa. SSAB:n HYBRIT-teknologialla valmistettu teräs tulee markkinoille vuonna 2026. Sen myötä rakennusalan yritykset pystyvät pienentämään terästuotteiden hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. HYBRIT-teknologiaa käytettäessä rautamalmi pelkistetään suoraan vedyllä ja fossiilivapaalla sähköllä masuunimenetelmässä käytettävän hiilen ja koksin sijaan. Näin päästöinä syntyy hiilidioksidin asemesta vettä.

Fossiilivapaan teräksen saanti on turvattu sekä Peabille SSAB:n kumppanina että Ruukki Constructionille SSAB:n tytäryhtiönä. Ne aikovat käyttää fossiilivapaata terästä tulevissa hankkeissaan vuodesta 2026 alkaen. Uusi teräs tukee alan pitkäaikaista kestävää kasvua ja on tärkeä osa koko Ruotsin ilmastosiirtymää.

Rakennusalan osuus Ruotsin hiilidioksidipäästöistä on tällä hetkellä noin viidesosa. Uudistuotannossa valtaosan ilmastovaikutuksista muodostaa materiaalien ja tuotteiden valmistus. Siksi maailman ensimmäinen fossiilivapaata terästä rakenteissaan sisältävä rakennus on tärkeä merkkipaalu koko alalle.

Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri Romina Pourmokhtari (L) käy Lundissa paikan päällä keskiviikkona. Lehdistötilaisuudessa on läsnä Peabin, Wihlborgsin, Ruukki Constructionin ja SSAB:n johtotason edustajia sekä paikallisia toimijoita. Myös median edustajia on kutsuttu paikalle.

Lisätietoja on saatavilla täällä:
https://peab.se/losningar/minskad-klimatpaverkan/varldens-forsta-byggnad-med-fossilfritt-stal/

 

Tietoja Peabista

Peab on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, jolla on 15 000 työntekijää ja 60 miljardin kruunun liikevaihto. Peabin päätoimipaikka sijaitsee Förslövissä  Bjären niemimaalla Skånen maakunnassa. Peabin osakkeet on noteerattu Nasdaq Tukholmassa. www.peab.se

 

Tietoja Wihlborgsista

Wihlborgs omistaa, ylläpitää ja kehittää liikekiinteistöjä Juutinrauman alueella, ja sen kiinteistöjen arvo on yhteensä 56 miljardia kruunua. Yhtiöllä on yli 200 työntekijää, ja sen osakkeet on noteerattu Nasdaq Tukholmassa. www.wihlborgs.se

 

Tietoja Ruukista

SSAB:hen kuuluva Ruukki Construction tarjoaa rakennuspalveluita sekä toimittaa teräspohjaisia rakennustuotteita kestävän kehityksen mukaisten rakennusten kattoihin ja seiniin. Yhtiö työllistää 1 500 henkeä, ja sillä on toimintaa kymmenessä Euroopan maassa. www.ruukki.com

 

 

Yhteystiedot mediahaastatteluja, lisätietoja ja lehdistökuvia varten:

Peab: Katarina Hugo, mediavastaava+46 10 456 86 00 [email protected]
Wihlborgs: Ulrika Hallengren, Wihlborgsin toimitusjohtaja +46 40 690 57 95
SSAB: Anna Molin, mediavastaava +46 76 110 46 76 [email protected]
Ruukki Construction: Kristiina Sikiö, viestintävastaava +358 50 354 1296.