Heikot markkinat Euroopassa, vahva kassavirta

Kolmas vuosineljännes:

  • Liikevaihto oli 29 339 (31 516) milj. Ruotsin kruunua
  • Liiketulos oli 4 371 (6 594) milj. kruunua
  • Osakekohtainen tulos oli 3,40 (4,93) kruunua
  • Nettokassavaranto oli 16,8 (8,7) mrd. kruunua
  • Investoinnit fossiilivapaan teräksen tuotantoon siirtymiseen jatkuvat

Toimitusjohtajan katsaus:

SSAB:n vuoden kolmannen neljänneksen liiketulos oli 4 371 (6 594) miljoonaa kruunua. Liiketulos heikkeni viime vuoden korkeaan tasoon verrattuna, mikä johtui ennen kaikkea SSAB Europe -divisioonan, Tibnorin ja Ruukki Constructionin heikentyneistä markkinoista. Vuoden 2023 toiseen neljännekseen verrattuna konsernin liiketulos heikkeni 592 milj. kruunua. SSAB:n kassavirta jatkui vahvana, ja operatiivinen rahavirta vuoden kolmannella neljänneksellä oli 6,3 mrd. kruunua.

SSAB Special Steels -divisioonan liiketulos* oli 1 808 (2 390) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 23 (28) %. Divisioonalla on vahva markkina-asema erikoisteräksissä, jotka tuovat asiakkaille merkittävää lisäarvoa korkeamman tuottavuuden ja kestävää kehitystä tukevan suorituskyvyn kautta. Tämä luo edellytykset vakaammille hinnoille markkinasyklin eri vaiheissa.

SSAB Americas -divisioonan liiketulos oli 2 653 (3 034) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 35 (37) %. SSAB Europe -divisioonan* liiketulos oli 254 (1 446) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 2 (12) %.

Turvallisuus parani edelleen ja yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) laski kolmannella neljänneksellä tasolle 0,94 (1,15).

Kysyntä Euroopassa on heikkoa ja kausiluonteinen lasku kolmannella neljänneksellä oli normaalia suurempaa. Olemme käynnistäneet tuotannon, kustannusten ja henkilöstön sopeuttamistoimenpiteitä. Tavoitteena on alentaa kuluja vuositasolla yli 500 milj. kruunulla, mistä noin 200 milj. kruunua on rakenteellisia kuluja. Toimenpiteisiin kuuluu lomautuksia, irtisanomisia, työaikapankkien hyödyntämistä sekä rekrytointi- ja muiden kiinteiden kustannusten rajoittamistoimia. Myös SSAB Special Steels -divisioonan markkinoilla asiakkaidemme asenne on varovaisempi, eritoten Euroopassa. Pohjois-Amerikan kvarttolevymarkkinat olivat vakaammat neljänneksen aikana.

Siirtymä hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi, kustannusten alentamiseksi ja tuotevalikoiman vahvistamiseksi etenee. SSAB:llä on mahdollisuus antaa panoksensa yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja vähentää huomattavasti toimialan arvoketjun hiilijalanjälkeä. Siirtyminen fossiilivapaaseen terästuotantoon edellyttää useita lupia. Lokakuussa Ruotsin maa- ja ympäristöoikeus hyväksyi Energiamarkkinaviraston aiemman päätöksen kahdesta 130 kV:n voimajohdosta SSAB:n Oxelösundin tehtaalle. Päätöksestä voidaan valittaa maa- ja ympäristöhovioikeuteen.

Ilman fossiilisia päästöjä tuotettavan (Scope 1 ja Scope 2) SSAB Zero -teräksen myynti kehittyy suunnitelmien mukaisesti ja monet asiakkaat ja asiakassegmentit ovat osoittaneet suurta kiinnostusta.

*) Vertailutietona esitetään oikaistu liiketulos. Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Analyytikko- ja mediatilaisuus tänään klo 9.30 CEST (10.30 EEST)

Osavuosikatsauksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Leena Craelius. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi. Tilaisuuteen voi osallistua webcast-linkin kautta.

Linkki webcastiin: https://edge.media-server.com/mmc/p/vp3ssyjn

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse. Klikkaa alla olevaa linkkiä, täytä lomake ja voit valita, haluatko soittaa itse vai soitetaanko sinulle klikkaamalla "Call me".

Linkki telekonferenssiin: https://register.vevent.com/register/BI90574e8ab7fd4ff091f2bdd11050b486

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, per.hillstrom @ ssab.com, puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, atte.kaksonen @ ssab.com, puh. + 358 50 3143 634

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.