Ruukki Construction Oy:n Suomen henkilöstöä koskeneissa neuvotteluissa pyrittiin löytämään keinoja sopeuttaa yhtiön toiminnot ja kustannusrakenne rakennusmarkkinoiden heikkoon kysyntään.

Suomen neuvotteluiden seurauksena yhteensä 33 työtehtävää vähenee. Tämä johtaa 22 henkilön irtisanomiseen. Loput vähennykset tapahtuvat työtehtävien uudelleenjärjestelyinä ja eläköitymisinä. Lisäksi markkinatilanteesta riippuen henkilöstöä lomautetaan tarvittaessa lokakuun 2023 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. Mahdollisten lomautusten toteutus ja kesto vaihtelevat tehtävittäin ja toiminnoittain. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä 283 henkilöä.

”Markkinatilanteessa ei ole tapahtunut muutosta parempaan suuntaan neuvotteluiden kuluessa. Tämän johdosta meidän on järjestettävä toimintoja uudelleen ja mahdollisesti myös aloitettava lomautuksia, jotta voimme sopeuttaa toiminnot ja kustannusrakenteen ennustettavissa olevan kuormitustilanteen mukaiseksi”, sanoo Sami Eronen, toimitusjohtaja, Ruukki Construction.

Syyskuun lopussa Ruukki työllisti yhteensä noin 400 henkilöä Suomessa.

Lisätietoja:
Sami Eronen, toimitusjohtaja, Ruukki Construction, [email protected]