Neuvotteluissa keskustellaan vaihtoehdoista, joilla pyritään sopeuttamaan toimintojen kustannusrakennetta ennustettavissa olevaa kysyntä- ja kuormitustilannetta vastaavaksi. Neuvottelujen piirissä on Hämeenlinnan putkitehtaan ja Pulkkilan tehtaan koko henkilöstö eli yhteensä noin 260 henkilöä. Neuvottelut saattavat johtaa enintään 90 päivän lomautuksiin. Kaikkiaan SSAB:n palveluksessa Suomessa on noin 4 700 henkilöä.