Markkinatilanne kaikissa Ruukki Constructionin 10 toimintamaassa on ollut heikko jonkin aikaa, eikä näköpiirissä ole lyhyellä aikavälillä merkkejä paranemisesta. Tästä syystä Ruukki Construction tähtää toimintojensa tehostamiseen sopeuttamalla yhtiön kustannusrakennetta ja yksinkertaistamalla organisaatiota. Samalla halutaan varmistaa edellytykset yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategian toteuttamiselle.

Vuoden 2023 loppuun mennessä toteutettavilla muutoksilla tavoitellaan noin 15 miljoonan euron kustannussäästöjä, ja ne voivat johtaa yhteensä noin 200 työpaikan vähentymiseen Ruukin toimintamaissa. Henkilövaikutukset tarkentuvat, kun maakohtaisia suunnitelmia lähdetään toteuttamaan.

”Rakennustuotteiden kysyntä on heikko kaikissa toimintamaissamme. Varmistaaksemme kilpailukykymme vaikeassa markkinatilanteessa joudumme sopeuttamaan kulurakennettamme kaikissa maissa. Jatkamme silti pitkän aikavälin strategiamme toteuttamista,” sanoo Ruukki Constructionin toimitusjohtaja Sami Eronen.

Kaikkiaan Ruukki Construction työllistää noin 1 500 henkilöä Pohjoismaissa, Baltiassa ja itäisessä Keski-Euroopassa.

Lisätietoja:
Sami Eronen, toimitusjohtaja, Ruukki Construction, puh. +358 40 557 8839