Toimitusjohtajan katsaus – ennätystulos koko vuodelle

SSAB:n koko vuoden 2022 oikaistu liiketulos oli 29,3 (18,8) mrd. kruunua, mikä on yhtiön historian paras. Vuoden neljännen neljänneksen oikaistu liiketulos laski ja oli 3,8 (7,0) mrd. kruunua. Vuosineljänneksen nettokassavirta oli vahva, 6,7 mrd. kruunua, käyttöpääoman vapautumisen tukemana. SSAB Europe -divisioona sopeutti tuotantoaan Euroopan heikkojen teräsmarkkinoiden myötä ja aikaisti huoltoseisokkeja. Vuoden aikana SSAB vahvisti asemaansa terästeollisuuden vihreän siirtymän johtajana ottamalla merkittäviä askelia fossiilivapaan terästuotannon kehittämisessä ja toimittamalla noin 500 tonnia fossiilivapaata terästä strategisille asiakkaille.

SSAB Special Steels -divisioonalla oli suunniteltu huoltoseisokki vuoden neljännellä neljänneksellä ja oikaistu liiketulos oli 1 386 (1 540) milj. kruunua. Liikevoittoprosentti laski 16,6 (23,5) %:iin. SSAB Americas -divisioonan oikaistu liiketulos nousi 2 726 (2 188) milj. kruunuun ja liikevoittoprosentti nousi 36,1 (35,6) %:iin. SSAB:n strategia johtavana erikoisterästen toimittajana ja Amerikan kvarttolevymarkkinoiden johtajana kompensoi heikkoja Euroopan markkinoita, jotka yhdessä suunniteltujen huoltojen kanssa laskivat SSAB Europe -divisioonan oikaistun liiketuloksen -228 (3 301) milj. kruunuun.

Turvallisuus on edelleen parantanut ja yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTFI) laski tasolle 1,06 (1,80).

Euroopan markkinatilanne jatkui heikkona vuoden neljännellä neljänneksellä ja SSAB sopeutti tuotantoaan ja aikaisti Raahen toisen masuunin huoltoa. Markkinoiden arvioidaan tasaantuneen, vaikka epävarmuus jatkuukin ja SSAB on käynnistänyt masuunin uudelleen tämän vuoden alussa.

Vuoden neljännellä neljänneksellä kirjattiin 33,3 mrd. kruunun liikearvon arvonalentuminen, joka kattaa kaiken Ipscon ja Rautaruukin vuosina 2007 ja 2014 tehtyihin yritysostoihin liittyvän liikearvon. Arvonalentuminen esitetään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä, eikä sillä ole ollut vaikutusta kassavirtaan. Arvonalentumisen taustalla on korkojen nousu ja aiempaa varovaisempi tapa arvonalentumistarpeen tarkastelussa.

SSAB:n taloudellinen asema on vahva, ja yhtiön hallitus esittää, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 8,70 (5,25) kruunua osakkeelta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous myöntää sille valtuudet omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmalle.

Vuonna 2022 SSAB on edennyt edelleen kohti fossiilivapaata terästuotantoa. Luulajaan ja Raaheen suunniteltujen kustannustehokkaiden minimill-tuotantolaitosten esiselvitystyöt ovat käynnissä ja yhteisyritys Hybrit jatkoi vetyyn perustavan fossiilivapaan rautatuotannon teknologian kehittämistä. Neljännellä vuosineljänneksellä SSAB hyväksyttiin ainoana teräsyhtiönä Dow Jones Sustainability Europe 2022 -indeksiin.


Analyytikko- ja mediatilaisuus:

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteensa julkaisupäivänä perjantaina 27.1.2023 klo 9.30 CET Tukholmassa (10.30 Suomen aikaa).

Tilinpäätöstiedotteen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Leena Craelius.

Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi. Tilaisuuteen voi osallistua webcast-linkin kautta yhtiön verkkosivuilta www.ssab.fi tai puhelimitse.

Aika ja paikka: World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan, 9.30 CET.

Telekonferenssin puhelinnumerot:
Ruotsi: +46 8 505 100 30
UK: +44 121 281 8004
USA: +1 718 7058796

Pyytäkää operaattoria yhdistämään ”SSAB”. Pin-koodia ei tarvita.

Linkki webcastiin: https://edge.media-server.com/mmc/p/c8ufasci

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen lyhennelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.