Oshkosh Corporation aikoo käyttää fossiilivapaata terästä materiaalina pyrkiessään kehittämään edistyneiden, ympäristön kannalta kestävien jätteenkeruuajoneuvojen prototyyppiä, ja suunnittelee tulevia tutkimus- ja kehityshankkeita useilla hyötyajoneuvojen tuotelinjoilla.

”Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa Oshkosh Corporationin tervetulleeksi kumppaniksemme. He ovat ensimmäiset Yhdysvalloissa, jotka kehittävät prototyyppejä hyöty- ja teollisuusajoneuvoihin fossiilivapaasta teräksestä”, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist sanoo. ”Fossiilivapaan teräksen kysyntä kasvaa edelleen ympäri maailman. Tämä askel vahvistaa sitoutumistamme maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen lieventämiseen, ja muutosta koko alalla voi johtaa tekemällä yhteistyötä edistyksellisten kumppanien kanssa.”

”Kestävän tulevaisuuden luominen on strategisen visiomme keskeinen osa”, sanoo Brad Nelson, McNeilus Truck and Manufacturingin pääjohtaja ja Oshkosh Corporationin varatoimitusjohtaja. ”Oshkosh Corporation on johtaja ja innovaattori toimialoillaan ja ylpeä voidessaan tehdä yhteistyötä SSAB:n kanssa tämän globaalin hankkeen seuraavassa vaiheessa toimittamalla suorituskykyisiä ja vastuullisempia tuotteita McNeilus Truck and Manufacturing -asiakkaillemme.”

SSAB:n tavoitteena on tuoda markkinoille fossiilivapaata terästä kaupallisessa mittakaavassa vuoden 2026 aikana, ja se toimitti ensimmäiset vetypelkistetystä raudasta valmistetut teräkset vuonna 2021. SSAB tekee yhteistyötä rautamalmintuottaja LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa Ruotsissa osana HYBRIT-hanketta, jonka puitteissa kehitetään arvoketju fossiilivapaan raudan ja teräksen tuotantoon ja korvataan rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti tarvittu koksi fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Tämä prosessi käytännössä poistaa terästuotannon hiilidioksidipäästöt.

Oshkosh Corporationin kestävän kehityksen pyrkimyksiin kuuluu yrityksen tuotteiden käyttövaiheen päästöjen vähentäminen paremman polttoainetehokkuuden, vaihtoehtoisten polttoaineiden ja sähköistämisen avulla. Kaikki tuotelinjat tarjoavat tai kehittävät parhaillaan vaihtoehtoisia voimansiirtoratkaisuja, mukaan lukien täysin sähkökäyttöiset, hybriditoimiset ja paineistettua maakaasua käyttävät järjestelmät, jotka pienentävät merkittävästi hiilijalanjälkeä. Tuotannosta ja toiminnasta syntyvien päästövähennysten jälkeen siirtyminen vähennyksiin hankintaketjussa on luonnollinen askel kohti vuoden 2030 tavoitteita.

Lisätietoja:
Hanna Hoikkala, SSAB Press Officer| [email protected] | Puhelin: +46 73 655 1117