Palkinnot kertovat paljon siitä, mihin suuntaan toimiala on kehittymässä. Voittajat valitsee riippumaton tuomaristo, johon kuuluu mm. entisiä toimialan sääntelyviranomaisia, suurten metalliyhtiöiden entisiä johtajia, johtavia tutkijoita ja kansainvälisiä metalliosaajia.

”Tämä on merkittävä huomionosoitus koko SSAB:lle ja myös sille työlle, jota olemme tehneet fossiilivapaan teräksen kehittämiseksi. Innovaatiokyky on aina ollut yksi SSAB:n keskeinen vahvuus ja nyt olemme näyttämässä suuntaa koko terästoimialalle.” summaa palkinnon SSAB:n puolesta vastaanottanut Eva Petursson, EVP or Research and Innovation.