Toimitusten kasvu ja parempi kapasiteetin käyttöaste paransivat tulosta vuoden viimeisellä neljänneksellä

Neljännen vuosineljänneksen avainluvut

  • Liikevaihto oli 16 988 (16 973) milj. Ruotsin kruunua
  • Käyttökate (EBITDA) oli 1 439 (-127) milj. kruunua
  • Liiketulos oli 557 (-1 131) milj. kruunua
  • Tulos per osake oli 0,33 (-1,21) kruunua
  • Hallitus esittää, ettei vuodelta 2020 makseta osinkoa

Toimitusjohtajan katsaus

Covid-19-pandemian aiheuttama heikko markkinatilanne vaikutti vuoteen 2020 ja SSAB:n liiketulos laski -325 (2 159) milj. kruunuun. Markkinat elpyivät syksyn aikana ja SSAB:n toimitukset ja kapasiteetin käyttöaste paranivat, mikä nosti vuoden 2020 viimeisen neljänneksen liiketuloksen 557 (-1 131) milj. kruunuun. Viimeisen neljänneksen operatiivinen kassavirta oli vahva ja oli 2 930 (1 321) milj. kruunua. Nettovelka pienentyi 10,3 (11,7) mrd. kruunuun ja SSAB:n rahoitusasema on vahva.

Kaikki kolme teräsdivisioonaa paransivat liiketulostaan korkeamman kapasiteetin käyttöasteen sekä kasvaneiden toimitusten ansiosta. SSAB Special Steels -divisioonan liiketulos nousi 491 (-126) milj. kruunuun neljännellä neljänneksellä. SSAB Europe -divisioonan liiketulos nousi 83 (-609) milj. kruunuun ja SSAB Americas -divisioonan liiketulos 45 (-222) milj. kruunuun.

Terveys ja turvallisuus ovat toiminnassamme etusijalla ja työmme näiden asioiden kehittämiseksi tuotti hyviä tuloksia vuonna 2020. Tapaturmataajuus (LTFI) laski 3,7:ään (4,2). Käytössämme oli vuoden aikana monenlaisia toimenpiteitä, joilla pyrimme minimoimaan Covid-19-tartuntojen leviämisen, ja sekä tuotanto että kunnossapito onnistuttiinkin hoitamaan ilman suurempia häiriöitä. Covid-19-pandemian suurin vaikutus SSAB:hen vuonna 2020 aiheutui heikentyneistä teräsmarkkinoista. Tämän takia päätimme siirtää strategisia kasvutavoitteitamme eteenpäin vuodesta 2022 vuoteen 2023. Vuoden aikana otimme käyttöön joukon toimenpiteitä sopeuttaaksemme toimintamme heikentyneeseen markkinatilanteeseen ja vuoteen 2019 verrattuna vähensimme kiinteitä kustannuksia yhteensä yli 1,6 mrd. kruunulla. Markkinatilanne on parantunut ja odotamme hyvää aktiviteettia vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Lomautukset ja työajan lyhentämiset päättyivät vuoden vaihteessa.

SSAB:n ensisijaisena tavoitteena on olla fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä ja jatkamme työtämme ollaksemme ensimmäinen teräsyhtiö, joka tarjoaa fossiilivapaita teräksiä markkinoille vuonna 2026.  Globaalisti ainutlaatuinen HYBRIT-pilottilaitos aloitti toimintansa vuonna 2020 ja demonstraatiolaitoksen aloittamista päätettiin aikaistaa kolmella vuodella. SSAB:n ilmastotavoitteet hyväksyttiin Science Based Target -aloitteen toimesta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Neljännellä neljänneksellä SSAB ilmoitti käyvänsä keskusteluja Tata Steel Europen IJmuidenin terästehtaan mahdollisesta hankinnasta. Syvemmän analyysin ja tarkempien keskustelujen jälkeen tuli selväksi, että mahdollisuudet integroida IJmuiden SSAB:n strategiseen viitekehykseen ovat rajalliset. Olemme arvioineet huolellisesti Tata Steel IJmuidenin ja päätyneet siihen, että teknisistä syistä hankinta olisi hankala. Meillä ei ole riittävää varmuutta siitä, että teollinen suunnitelmamme ja vaaditut tekniset ratkaisut voitaisiin toteuttaa niin nopeasti kuin toivomme. Emme kykene sovittamaan Tata Steel IJmuidenia kestävän kehityksen strategiaamme halutulla tavalla. Synergiaedut, joita näimme mahdollisessa kaupassa, eivät vastaa muutosinvestointien vaatimia kustannuksia. Siten kauppa ei myöskään täyttäisi taloudellisia odotuksiamme. Neuvottelut Tata Steelin kanssa ovat täten päättyneet.

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.

Kutsu SSAB:n vuoden 2020 tulosjulkistukseen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteensa julkistamispäivänä tänään klo 09.30 CET (10.30 EET). Tilinpäätös esitellään audio-webcastin ja puhelinkonferenssin kautta alkaen klo 9.30 CET (10.30 EET). Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika: Perjantai, 29.1.2021 klo 9.30 CET (10.30 EET)

Puhelin:
Ruotsi:      +46 856 6426 51
UK:            +44 3333 0008 04
USA:          +1 6319 1314 22

Konferenssi-ID: 35843954#

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen

 

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen käännös ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.