Lomautukset koskevat koko Suomen toimintoja poislukien edellä mainitut tytäryhtiöt. Lomautusten tarkka kohdentuminen määräytyy eri toimintojen ja tuotantolinjojen kuormitustilanteen mukaisesti.

Henkilöstövähennykset toteutetaan lokakuussa 2020. Vähennykset toteutetaan osin irtisanomisina ja osin eläkkeelle jääntien ja muun luonnollisen poistuman kautta.

Jo aiemmin sekä toisella että kolmannella vuosineljänneksellä on Suomen toiminnoissa jouduttu turvautumaan lomautuksiin heikentyneen markkinatilanteen takia ja myös Ruotsissa on ollut käytössä lyhennetty työaika ja vastaavia järjestelyjä.