Tulos parani, mutta näkymät ovat epävarmat

Q1/2020 avainluvut

  • Liikevaihto oli 18 772 (20 017) milj. Ruotsin kruunua

  • Käyttökate (EBITDA) oli 1 286 (2 755) milj. kruunua

  • Liikevoitto oli 343 (1 674) milj. kruunua

  • Tulos per osake oli 0,17 (1,24) kruunua

Toimitusjohtajan katsaus
SSAB Special Steels -divisioonan toimitukset ensimmäisellä neljänneksellä olivat 305 (338) tuhatta tonnia. Liikevoitto oli 458 (678) milj. kruunua. Edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta liikevoittoa heikensi toimitusten lasku. Kysyntä elpyi edellisestä neljänneksestä ja tulos parani 584 milj. kruunulla.

SSAB Europe -divisioonan toimitukset olivat 955 (907) tuhatta tonnia ja liikevoitto oli 0 (347) milj. kruunua. Toimitukset kasvoivat ja tulos parani edellisestä neljänneksestä.

SSAB Americas -divisioonan ensimmäisen neljänneksen liikevoitto laski 106 (956) milj. kruunuun. Edellisvuoden vastaavana ajanjaksona markkinatilanne oli suotuisa ja kvarttolevyjen hinnat korkealla tasolla.

Nykyisessä tilanteessa ensisijaisena tavoitteena on minimoida Covid-19 -pandemian aiheuttamat riskit ja negatiiviset vaikutukset. SSAB on tehnyt useita toimenpiteitä turvatakseen henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden sekä toimintojen ylläpitämisen. Lisäksi on otettu käyttöön joukko toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään toimitusten laskun ja käyttämättömän kapasiteetin aiheuttamia vaikutuksia teollisuustuotannon vähentyessä asiakkaillamme.

Sopeutamme tuotantoa ja kustannustasoa kysynnän hidastuessa, esimerkiksi SSAB Europe -divisioonassa valssaustuotantoa vähennetään vähintään 25 % ja Raahen toinen masuuni suljettiin huhtikuun puolivälissä. Kaikki teräsdivisioonat aikaistavat loppuvuodeksi suunniteltuja huoltoseisokkeja, jotka nyt toteutetaan jo kesällä. Lyhennettyjä työaikoja ja määräaikaisia lomautuksia on otettu käyttöön, ulkopuolisten palveluiden käyttöä on merkittävästi vähennetty, projekteja on lykätty ja myös kaikki muut kustannukset uudelleenarvioidaan. Näiden toimenpiteiden avulla tullaan saavuttamaan yli miljardin kruunun kustannussäästöt vuositasolla. Siirrämme myös ainakin 500 milj. kruunun arvosta vuodelle 2020 suunniteltuja strategisia investointeja, mutta ylläpitoinvestoinnit tullaan toteuttamaan aiempien suunnitelmien mukaisesti.

SSAB:llä on vahva tase.Käytettävissä olevat rahavarat sekä vahvistetut luottositoumukset ovat noin 22 miljardia kruunua. Vaikka epävarmuus on suurta, SSAB keskittyy edelleen erikoisteräsliiketoiminnan kehittämiseen sekä siirtymiseen fossiilivapaan teräksen valmistukseen, mikä on tärkeää vahvistaaksemme pitkän aikavälin kilpailukykyämme.

Osavuosikatsaus ajalta  1.1.-31.3.2020 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.

Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2020 julkistukseen

Covid-19-viruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi osavuosikatsaus esitellään tällä kertaa vain audio-webcastin kautta alkaen klo 9.30 CEST (10.30 EEST). Osavuosikatsauksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Håkan Folin. Esitykset pidetään englanniksi. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika: Maanantai 27.4.2020 klo 09.30 CEST (10.30 EETS)

Puhelin:

Ruotsi:      0850692180
UK:          +44 (0) 2071 928000
USA:          16315107495
Konferenssi-ID: 5943147

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. +358 50 3143 634

Osavuosikatsausta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.