Liiketoiminta on kehittynyt vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana suurelta osin odotusten mukaisesti. Näkymät ovat kuitenkin epävarmat Covid-19-viruksen leviämisen takia ja sen vaikuttaessa teollisuustuotantoon ja taloudelliseen kehitykseen.

SSAB:llä on vahva tase ja historiallisesti katsoen alhainen nettovelkaantumisaste, joten yhtiöllä on erittäin hyvä likviditeettivalmius. Nykytilanteen lisääntyneen epävarmuuden takia hallitus näkee kuitenkin varovaisuussyistä aiheelliseksi vetää pois osingonjakoehdotuksensa ja ehdottaa, ettei vuodelta 2019 makseta osinkoa.

Lisätietoja:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. + 46 70 295 2912

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen käännös ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.