YK:n pääsihteeri António Guterres kutsui maailman 23. syyskuuta ilmastokokoukseen esittämään konkreettisia ja realistisia suunnitelmia, joilla kasvihuonepäästöt saadaan vähennettyä nollaan vuoteen 2050 mennessä. Ruotsille yhdessä Intian kanssa on annettu tehtäväksi osoittaa teollisuuden merkitys siirtymisessä kestävään ja fossiilivapaaseen yhteiskuntaan.

Tässä yhteydessä Ruotsi ja Intia julkistivat myös uuden Leadership Group for Industry Transition –johtoryhmän. HYBRITin omistajayritykset ovat osa johtoryhmää ja hanke esiteltiin yhtenä kunnianhimoisimpana ja muutosta edistävimpänä hankkeena ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Johtoryhmä työskentelee nopeuttaakseen kaikkien teollisuudenalojen siirtymistä vähähiilisiin vaihtoehtoihin Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti jatkaen samalla hiilidioksidin nollapäästöjen tavoittelua vuoteen 2050 mennessä. Tukemalla hallituksia ja teollisuutta muutostyössä ja mahdollistamalla innovaatioiden jakamisen ja julkisen sektorin ja yritysten yhteistyön, johtoryhmä haluaa tarjota edellytykset Pariisin sopimuksen onnistuneelle täytäntöönpanolle. Sen lähtökohtina ovat YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC) periaatteet ja Pariisin sopimus ja sen liitteet.

”Terästeollisuus mielletään sektoriksi, jolla päästöjen poistaminen on vaikeaa, mutta uskomme vakaasti, että nettonollapäästöihin voidaan päästä. Siksi aloitimme HYBRIT-työn. Fossiilittomassa teräksessä piilee valtavasti potentiaalia, ja se voi auttaa monia asiakassegmenttejä toimimaan fossiilittomasti. Uskomme, että teollisuuden muutos hyödyttää niin ilmastoa kuin alamme kilpailukykyä”, SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist sanoo.

”HYBRIT on varmasti yksi maailman kunnianhimoisimmista teollisuuden muutoshankkeista. Kaikki kolme yhtiötä ovat jo sitoutuneet toimimaan fossiilittomasti vuoteen 2045 mennessä. Olemme laatineet konkreettisen aikataulun ja aloittaneet rakentamisen ja investoinnit käynnistääksemme muutoksen. LKAB:lle, Euroopan suurimmalle rautamalmin tuottajalle, HYBRIT on olennainen osa luotaessa ilmastoneutraalia arvoketjua malmista teräkseen ja työllämme on Ruotsin hallituksen tuki, ja se toteutetaan yhdessä yliopistojen kanssa”, LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström kertoo.

”HYBRITIn ja tämän johtoryhmän avulla haluamme olla osa muutosta ja työskennellä aikamme haastavimman ongelman ratkaisemiseksi. Haluamme innoittaa myös muita toimimaan yli organisaatiorajojen, sillä todellinen muutos ja uudet liiketoimintamahdollisuudet edellyttävät fossiilivapaata arvoketjuajattelua”, Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall toteaa.

Johtoryhmä keskittyy (a) teollisuussektoreihin, joilla päästövähennykset ovat vaikeita (joiden osuus maailman päästöistä on yli 30 prosenttia); ja (b) Ruotsin pääministerin lanseeraaman erityisen työkalupakin hyödyntämiseen, joka sisältää poliittisen viitekehyksen, mekanismeja ja etenemissuunnitelmia malliksi, joilla hallituksetja teollisuus voivat työskennellä yhdessä siirtymävaiheessa, ymmärtäen, että malli voi vaihdella eri aloilla ja maissa.

Huippukokouksen yhteydessä Rocky Mountain Institute ja HYBRIT järjestävät Facebook Live -tapahtuman, ja siellä on myös mahdollisuuksia haastatteluihin. Liity live-tapahtumaan 24. syyskuuta kello 9.30 ET linkistä. Jos olet paikan päällä, ota yhteyttä: [email protected]

Tietoa HYBRIT-hankeesta

Hybrit Development on teräsvalmistaja SSAB:n, kaivosyhtiö LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää maailman ensimmäinen fossiiliton malmipohjainen terästuotantotekniikka. HYBRIT aloitettiin vuoden 2016 keväällä, ja valmistusprosessin on määrä olla käynnissä vuoteen 2035 mennessä. Kun tuotannossa käytetään fossiilitonta sähköä ja vetyä hiilen ja koksin sijaan, sivutuotteena ei synny hiilidioksidia vaan vettä. Hanke voi vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä jopa 10 prosenttia ja Suomessa 7 prosenttia. HYBRIT-hankkeelle on myönnetty Ruotsin energiaviraston tuki. www.hybritdevelopment.com 

Lisätietoja:
Yvonne Edenholm, Head of PR & Communication, Hybrit Development
yvonne.edenholm @ hybrit.se, tel. +46 722 465 765

Mia Widell, Manager for press and sustainability communications, SSAB
mia.widell @ ssab.com, tel. +46 76 5272501

Anders Lindberg, Information Manager, LKAB
anders.lindberg @ lkab.com, tel. +46 980 783 55

Magnus Kryssare, Press Officer, Vattenfall
magnus.kryssare @ vattenfall.com, tel. +46 76 769 56 07