SSAB haluaa kehittää ratkaisuja, joiden avulla laadukkaiden ja kestävien biopohjaisten maalipinnoitteiden käyttöä voidaan lisätä rakentamisen tuoteratkaisuissa. SSAB:n roolina tutkimushankkeessa onkin kehittää erilaisia biopohjaisia maalikonsepteja, joissa perinteisiä fossiilisia raaka-aineita on korvattu uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvilla komponenteilla sekä tutkia erilaisten biopohjaisten maalien soveltuvuutta laajan mittakaavan tuotantoon ja ulkokäyttöön soveltuviksi.

Business Finland on mukana rahoittamassa tutkimushanketta, joka kytkeytyy Business Finlandin Bio & Circular Finland –rahoitusohjelmaan. HAMK:n, SSAB:n ja Ruukki Constructionin lisäksi hankkeessa ovat mukana PiriSteel, Samesor, Weckman Steel ja Tikkurila.

”Tutkimme biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevy-tuotteiden käyttäytymistä. Samalla kehitämme ratkaisuja biopohjaisten maalien ominaisuuksien edelleen parantamiseksi sekä biopohjaisten ja kierrätettyjen komponenttien määrän lisäämiseksi. Hankkeessa mukana oleva Weckman Steel Oy puolestaan tutkii ja testaa SSAB:n tuottamia biomaalipohjaisia tuotteita ja niiden soveltuvuutta rakentamisen ratkaisuihin, kuten profiloituihin teräskatteisiin”, kertoo tuotekehityspäällikkö Antti Markkula SSAB Europesta.

SSAB:n patentoima ainutlaatuinen GreenCoat® BT -teknologia parantaa pinnoitteen ekologisia ominaisuuksia ja suorituskykyä. Valikoimaan kuuluu esimerkiksi peltikattojen toteutuksissa suosittu, erittäin kestävä kattopinnoite GreenCoat Pural BT. Maalipinnoitetut GreenCoat®-terästuotteet tarjoavat tällä hetkellä markkinoiden ympäristötietoisimmat vaihtoehdot kattoihin, julkisivuihin ja sadevesijärjestelmiin.

GreenCoat®-tuotteiden pinnoitteissa käytetään biopohjaista teknologiaa (BT), jossa valtaosa perinteisistä fossiilisista komponenteista on korvattu biopohjaisella vaihtoehdolla.Toisin kuin perinteisissä pinnoitteissa, biopohjaisesta liuottimesta tulee pysyvä osa lopullista pinnoitetta, joten se on ympäristölle ystävällisempi ja vähentää haitallisten aineiden vapautumista ilmaan.

Lisätietoja:
Tuotekehityspäällikkö Antti Markkula, SSAB Europe,
antti.markkula @ ssab.com, puh. 040 8687543