SSAB Steel Pile Day 2019

Kari Väliahon avauspuheenvuoron jälkeen Antti Perälä kertoi SSAB:n uusista paalutuotteista kuten uudesta porapaalun kierrejatkoksesta ja uudentyyppisestä porapaaluseinästä sekä päivitetyistä suunnittelu- ja asennusohjeista.

Ajankohtaisista porapaalutuskohteista tilaisuudessa esiteltiin Tampereen Areena, Veturitien kaukalo ja Tornion kalkkisiilot Suomesta, Norvikin satama Ruotsista ja Longyearbyen, Svalbard ja Åstfjordin silta Norjasta. Lyöntipaalutuskohteista esiteltiin VT12 Lahden eteläinen kehätie ja RR-pienpaalutustyömaita Suomesta sekä Fredrikstadt Norjasta. Kari Pöllänen Junttanilta piti esityksen teräspaalujen asentamisesta Junttan-paalutuskalustolla.

Päivän aikana kerrottiin Liikenneviraston uusista porapaalujen kärkiosien laatuvaatimuksista ja esiteltiin uusi ohje; RIL 271 Teräsrakenteiden tukiseinien rakenteellinen mitoitusohje. NordPilen Jouni Happonen kertoi kokemuksia teräspaalujen asentamisesta ja miten ala on kehittynyt Suomessa aina 80-luvulta tähän päivään.

SSAB:n Thomas Hörnfeldtin esitys globaalista ilmastohaasteesta ja resurssien käytön tehokkuudesta herätti paljon mielenkiintoa pohjarakentamisen ammattilaisissa. Keskustelua herätti myös SSAB:n HYBRIT-hanke. Hänen esityksensä jälkeen käytiin vielä läpi millaisia ympäristövaikutuksia teräspaalujen käyttöön liittyy ja millä tavalla voimme niihin vaikuttaa niin valmistuksessa, suunnittelussa kuin asentamisessa. Tapahtumassa kuultiin myös energiapaalujärjestelmien suunnittelusta ja asennuksesta sekä teräspaalusta lämpöenergian maaperävarastoinnissa.

”Miten saamme oman osuutemme tehtyä taistellessamme ilmastonmuutosta vastaan: ratkaisu on jatkuva parantaminen yhdessä askel kerrallaan. Olemme päivän aikana kuulleet useita puheenvuoroja miten alaa on kehitetty eteenpäin. Verkostoidutaan ja keskustellaan yhdessä,” totesi SSAB:n infrarakentamisen tuotteista vastaava johtaja Hannu Jokiniemi loppupuheenvuorossaan.

SSAB Steel Pile Day 2019 Thomas Hörnfeldt
Thomas Hörnfeldt, Vice President Sustainability & Public Affairs puhui Hybrit-hankkeesta.

Teräspaalupäivässä oli näytteillä SSAB:n paalutuotteita. Myös Ruukilla, Tibnorilla, Meroxilla, Hybritillä ja GreenCoatilla oli omat osastot. Cool Factory esitteli SSAB:n paalutuotteisiin yhteensopivaa energiapaalujärjestelmää. Kaikilla osastoilla käytiin mielenkiintoisia keskusteluita ja päästiin kertomaan SSAB:n tuotteista rakentamisen eri alueille runsaslukuiselle osallistujajoukolle.

SSAB Steel Pile Day 2019 GreenCoat
- Meillä on ollut useita mielenkiintoisia keskusteluita asiakkaiden kanssa GreenCoat -tuotteiden ainutlaatuisesta, ympäristöystävällisestä lähestymistavasta”, kertoo Lasse Hämäläinen, Technical Development Manager, GreenCoat.

Pia Siekkinen Oteran Oy
Pia Siekkinen, Oteran Oy

- Kollega osallistui edellisenä vuonna ja hän suositteli tapahtumaa. Toimin infra-alalla urakoitsijapuolella.
Oteran Oy:n toimialaan kuuluu mm. siltojen korjaukset ja uusien siltojen rakentaminen, maarakennustyöt, kunnallistekniset työt sekä satama- ja vesirakentaminen.
Tänään olen saanut lisätietoa erityisesti porapaalutuksesta sekä uusista julkaisuista ja tuotteista. Ajankohtainen esitys lämpöenergian talteen ottamisesta ja miten sillä voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen, oli mielenkiintoinen. Täällä tapaa uusia ihmisiä, myös tilaajan edustajia.

Juha Siekkinen Sipti Consulting
Juha Kujansuu, Sipti Consulting


- Halu pysyä kartalla ajankohtaisista alaa käsittelevistä asioista, tuttavien ja kollegoiden tapaaminen sekä ajan tasalla pysyminen muutenkin geotekniikan ja pohjarakentamisen saralla saa minut osallistumaan Teräspaalupäivään. Päivän antia pystyy hyvin hyödyntämään omassa työssä: tietää mitä uusia suunnittelutyökaluja ja tuotteita on mahdollista käyttää, jotta pystyy tekemään omassa työssään parempia teknistaloudellisia ratkaisuita, kun osallistuu tähän tilaisuuteen.
Tänä vuonna olen ensimmäistä kertaa puhujana. Tämä on hyvä tilaisuus ja sopiva foorumi esitellä ja markkinoida uutta teräsrakenteisiin tukiseinään liittyvää mitoitusohjetta, kun se on lähitulevaisuudessa lähdössä painoon.

Thomas Mjosund Kynningsrud Fundamentering AS
Thomas P. Mjøsund, Kynningsrud Fundamentering AS

- Tilaisuus on hyvin järjestetty ja yleisvaikutelma tilaisuudesta on erittäin hyvä. Ohjelmassa on monipuolisesti eri aiheita, kuten uusia tuotteita, projekteja, kestävää kehitystä. Osallistun tapahtumaan ensimmäistä kertaa, kun minut kutsuttiin puhumaan projekteistamme Norjassa. Meillä ei ole ollut ongelmia SSAB:n tuotteissa, ne on toimitettu ajallaan tehtaalta, ja jos toimitukset ovat olleet myöhässä, se on johtunut Norjan haastavasta logistiikasta; teistä ja sääolosuhteista. SSAB on erittäin ammattimainen ja tuotteet hyviä.

Jani Prusila Auranmaan Teräspaaluttajat Oy
Jani Prusila, Auranmaan Teräspaaluttajat Oy

- Tämä on kuudes kerta Teräspaalupäivillä, joskus tilaisuus on jäänyt väliin kun on ollut työmaa niin pahasti kesken. Täällä saa uutta tietoa ja tämä on hyvä tapa verkostoitua ja tavata yhteistyökumppaneita.

Raimo Iso-Pahkala Niskasen Maansiirto Oy
Raimo Iso-Pahkala, Niskasen Maansiirto Oy

- Täällä näkee alan toimijat ja SSAB:n henkilöt, saa uutta tietoa omasta alueestamme lyöntipaalutuksesta sekä lisäksi päivityksen porapaalutuksesta. Tietoa saa nykyään monesta paikasta, kuten netistä, mutta oleellista täällä on ihmisten tapaaminen. Tämä on myös meille itsellemme markkinointitapahtuma kun olemme mukana, muistutus että olemme olemassa. Päivän antia pystyy hyödyntämään päivittäisessä työssä aina tarjouslaskennasta tekemiseen. Palaan päivän aineistoihin usein myöhemmin omassa arjessa.

Tunde Lorinzi KFS Finland Oy
Tünde Lőrinzi, KFS Finland Oy

- Teräspaalupäivä on erittäin hyvin järjestetty tilaisuus, jossa on monipuolinen ohjelma ja esityksiä Suomen lisäksi muista maista. Yhteistä meille kaikille osallistujille on, että työskentelemme paalujen kanssa. Tämä on mukava tapa tavata paljon ihmisiä, joista yllättävän monet tunsin jo entuudestaan. Kävin monia mielenkiintoisia keskusteluja päivän aikana. Minulle tämä tilaisuus on uusi ja ainutlaatuinen, tunnen kuuluvani joukkoon.