Neljännen vuosineljänneksen avainluvut

  • Liikevaihto oli 19 251 (17 017) milj. Ruotsin kruunua
  • Käyttökate (EBITDA), ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, oli 1 971 (1 782) milj. kruunua
  • Liikevoitto, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, oli 1 035 (843) milj. kruunua
  • Liikevoitto, ml. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, oli 1 007 (843) milj. kruunua
  • Tulos per osake oli 0,67 (0,32) kruunua
  • Operatiivinen kassavirta oli 1 960 (2 976) milj. kruunua
  • Nettovelkaantumisaste oli 14 (22) %
  • Hallitus esittää, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 1,50 (1,00) kruunua osakkeelta

Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2018 neljännen neljänneksen liikevoitto oli 1 035 milj. kruunua. Tulos parani edellisvuodesta 192 milj. kruunua selvästi suuremmista huoltoseisokkien kustannuksista huolimatta. Parannus johtui pääosin SSAB Americas -divisioonan tuloskasvusta. Konsernin liikevoitto laski edelliseen neljännekseen verrattuna pääosin suunniteltujen huoltoseisokkien seurauksena.

SSAB Special Steels -divisioonassa kysyntä jatkui vahvana useimmissa segmenteissä. Neljänneksen aikana päätettiin pidentää suunniteltua huoltoseisokkia Oxelösundin tehtaalla ja lisätä ennaltaehkäisevää huoltoa johtuen vuoden aikana aiemmin sattuneista toimintahäirioistä. Tämä vaikutti negatiivisesti toimitusmääriin ja kustannuksiin, mutta luo samalla edellytykset vakaammalle tuotannolle jatkossa. Divisioonan neljännen neljänneksen liiketulos oli -72 (641) milj. kruunua.

Kysyntä Euroopassa oli hyvä, mutta neljänneksen lopulla kysyntä laski kausiluonteisesti. SSAB Europe -divisioonan toimitukset laskivat jonkin verran edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, mutta premium-tuotteiden osuus toimituksista kasvoi. Divisioonan liikevoitto nousi 733 (460) milj. kruunuun.  

SSAB Americas -divisioonan liikevoitto oli 553 (-15) milj. kruunua neljännellä kvartaalilla. Tulosparannus johtui pääasiassa korkeammista myyntihinnoista, kun taas Montpelierin tehtaan suunniteltu huoltoseisokki vaikutti tulokseen negatiivisesti. Kysyntä säilyi vahvana useimmissa segmenteissä.

Vuonna 2018 jatkoimme suunnitelmamme toteuttamista vuoteen 2020 ulottuvien kasvutavoitteidemme suhteen. Tuotemixin parantaminen ja vakaamman kehityksen saavuttaminen yli suhdannevaihtelujen on keskeinen osa strategiaamme. Toiminnassamme ensisijainen tavoite on saavuttaa tasaisempi tuotantoaste sekä turvallisempi työympäristö. Keskitämme resursseja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja tehostamme työtämme jatkuvan parantamisen sekä käyttöpääoman tehokkuuden suhteen.

Kaupan esteiden ympärillä jatkuva poliittinen epävarmuus ja hieman heikentyneet talousennusteindikaattorit aiheuttavat jonkin verran epävarmuutta teräksen kysynnän kehittymisen suhteen. Samaan aikaan näemme positiivisia signaaleita useilta suurilta asiakassegmenteiltämme, ja tästä johtuen arvioimme vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen näkymien olevan suhteellisen hyvät.

Kassavirta oli vahva vuonna 2018 ja vähensimme nettovelkaamme 3 mrd. kruunulla. Hallitus esittää, että osinko vuodelta 2018 nostetaan 1,50 (1,00) kruunuun osakkeelta. Odotamme jatkossakin tuottavamme vahvaa kassavirtaa.

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset

.

Kutsu SSAB:n vuoden 2018 tulosjulkistukseen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteensa julkistamispäivänä tänään klo 09.00 CET (10.00 EET) Tukholmassa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.  

Aika ja paikka: Kello 09.00 CET, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.  

Puhelin:
+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),
+ 44 203 364 5374 (UK),
+ 1 855 753 2230 (USA). 

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen 

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634

Tilinpäätöstiedotetta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.