SSAB Americas johti tuloskasvun jatkumista

Kolmannen vuosineljänneksen avainluvut

  • Liikevaihto oli 19 038 (16 188) milj. Ruotsin kruunua
  • Käyttökate, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, oli 2 563 (2 016) milj. kruunua
  • Liikevoitto, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, oli 1 600 (1 089) milj. kruunua
  • Liikevoitto, sisältäen -213 milj. kruunua vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä*, oli 1 387 (1 089) milj. kruunua
  • Tulos per osake oli 0,85 (0,56) kruunua
  • Operatiivinen kassavirta oli 1 922 (1 590) milj. kruunua
  • Nettovelkaantumisaste oli 17 (27) %

*Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät arvioidun 213 milj. kruunun luovutustappion liittyen Ruukki Constructionin Venäjän liiketoimintojen myyntiin, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2018 neljännen neljänneksen aikana.

Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2018 kolmannen neljänneksen liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 511 milj. kruunua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 1 600 milj. kruunua. Erityisesti SSAB Americas ja SSAB Special Steels -divisioonien tulokset kasvoivat. Konsernin liikevoitto oli suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Neljänneksen aikana kysyntä jatkui hyvänä ja markkinahintojen kehitys suotuisana.

SSAB Special Steels -divisioonassa kysyntä oli vahva kaikissa segmenteissä, erityisesti rakennuskoneiden ja materiaalinkäsittelyn segmenteissä. Toimitukset kolmannella neljänneksellä kasvoivat 9 % 320 000 tonniin. Liikevoitto oli 536 milj. kruunua. Kahden viikon pituinen suunnittelematon seisokki Oxelösundin masuunilla vaikutti tulokseen negatiivisesti noin 100 milj. kruunulla.

Kysyntä Euroopassa oli kausiluonteisesti alhaisemmalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä. SSAB Europe -divisioonan toimitukset laskivat edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja liikevoitto heikentyi 460 milj. kruunuun. Alhaisempi tuotantoaste, mikä osittain johtui Hämeenlinnan tehtaalla tapahtuneesta muuntajapalosta, vähensi toimituksia ja laski kapasiteetin käyttöastetta.

SSAB Americas -divisioonan kolmannen neljänneksen liikevoitto oli ennätyskorkea 790 milj. kruunua, nousten edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 474 milj. kruunulla. Tulosparannus johtui pääasiassa korkeammista myyntihinnoista, mutta myös toimitusten kasvu ja vakaampi tuotanto vaikuttivat myönteisesti tulokseen. Kysyntä kehittyy positiivisesti useimmissa asiakassegmenteissä ja vuoden viimeisen neljänneksen näkymät ovat hyvät.

Konsernin tulos parani siitä huolimatta, että meillä on vuoden aikana ollut useita isompia tuotantohäiriötä. Pääpaino on saavuttaa korkeampi ja tasaisempi tuotantoaste sekä parempi työturvallisuus. Priorisoimme resurssimme ennaltaehkäiseviin toimiin siellä missä meillä on ollut ongelmia sekä tunnistetuille riskialueille. Tämän lisäksi tehostamme työtämme jatkuvan parantamisen suhteen.

Huolimatta kasvaneiden kaupanesteiden aiheuttamasta poliittisesta epävarmuudesta odotamme vuoden viimeisen neljänneksen näkymien jatkuvan hyvinä. SSAB:llä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan ja olemme suunnitelmien mukaisessa vauhdissa vuoden 2020 kasvutavoitteidemme saavuttamisessa. Kestävän kehityksen tavoitteemme saavuttaa 10 miljoonan tonnin vuosittaiset asiakkaiden lopputuotteiden käytönaikaiset hiilidioksidipäästövähennykset saavutetaan etuajassa jo vuonna 2020 vuoden 2025 sijaan. Uusien, pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteiden asettamista tullaan arvioimaan.

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2018 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.

Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2018 julkistukseen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden vuoden 2018 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksensa julkistamispäivänä tänään klo 09.30 CEST (10.30 EEST) Tukholmassa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.  

Aika ja paikka: Kello 09.30 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.  

Puhelin:
+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),
+ 44 203 364 5374 (UK),
+ 1 855 753 2230 (USA). 

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen 

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634

Osavuosikatsausta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.