SSABn aiemmat taloudelliset tavoitteet määriteltiin maaliskuussa 2015. Sen jälkeen Rautaruukin kanssa yhdistymisellä saavutetut synergiaedut ja muut kustannussäästöt ovat merkinneet selvästi alempaa kustannustasoa ja lisääntynyttä joustavuutta. Merkintäoikeusanti huhtikuussa 2016 yhdessä vahvistuneen kassavirran kanssa on vahvistanut tasetta. Tätä taustaa vasten on tavoitteita tarkistettu antamaan yhtiölle suurempaa liikkumavaraa tulevaisuuden strategisissa hankkeissa kasvun ja kannattavuuden edistämiseksi.

Osingonjakotavoitetta täsmennetään 30-50 %:iin tuloksesta verojen jälkeen (aiemmin pitkällä aikavälillä 50 % suhdannekierron keskimääräiseen tulostasoon sovitettuna nettovelkaantumisaste huomioon ottaen).

Pääomarakenteen osalta tavoitetta tarkistetaan siten, että nettovelkaantumisaste ei normaalisti ylitä 35 % (aiemmin pitkällä aikavälillä 30 %).

SSAB:n tavoite saavuttaa toimialan paras kannattavuus säilyy ennallaan. Se määritellään parhaana kannattavuutena EBITDA-marginaalilla mitattuna vertailuryhmässämme; ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssenkrupp och US Steel.

Lisätietoja:
Per Hillström, Head of IR, [email protected], tel: +46 70 2952 912

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen käännös ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.