Kolmannen neljänneksen avainluvut

Liikevaihto oli 16 188 (13 477) milj. Ruotsin kruunua
Käyttökate oli 2 016 (1 635) milj. kruunua
Liikevoitto oli 1 089 (707) milj. kruunua
Liiketulos rahoituserien jälkeen oli 864 (461) milj. kruunua
Tulos per osake oli 0,56 (0,57) kruunua
Operatiivinen kassavirta oli 1 590 (926) milj. kruunua
Nettovelkaantumisaste oli 27 % (35 %)

Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2017 kolmannen neljänneksen liikevoitto kasvoi 1 089 milj. Ruotsin kruunuun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 707 miljoonasta kruunusta. Korkeammat hinnat ja toimitusmäärien kasvu paransivat tulosta. Liikevoitto laski edellisestä neljänneksestä 116 milj. Ruotsin kruunua johtuen kausiluontoisesti alhaisemmasta aktiviteetista Euroopassa sekä suunnitelluista huoltoseisokeista aiheutuneista kustannuksista. Tulosta paransivat korkeammat hinnat ja toimitusten kasvu Pohjois-Amerikassa.

Euroopan markkinoiden kausiluontoisesta hidastumisesta huolimatta SSAB Special Steels -divisioonan toimitukset olivat hyvällä tasolla ja edellistä vuotta korkeammat. Kysyntä oli hyvä useimmissa segmenteissä, mukaan lukien kaivosteollisuus ja koneenrakennus. Lähiajan näkymät arvioidaan vakaiksi. SSAB Special Steels -divisioona kasvaa markkinoilla rakenteellisesti asiakkaiden entistä kevyempien ja vahvempien tuotteiden kysynnän kasvun myötä.

SSAB Europe -divisioonan kolmannen neljänneksen liikevoitto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 254 miljoonaa kruunua ja oli 680  (426) miljoonaa kruunua. Liikevoitto laski edellisestä neljänneksestä kausiluontoisesti alemmista toimitusmääristä johtuen. Taustalla olevan markkinakysynnän arvioidaan kuitenkin jatkuvan hyvällä tasolla, vaikkakin vuoden viimeisellä neljänneksellä toimitusten tuotemixin arvioidaan olevan heikompi. SSAB Europe -divisioonan painopistealueen, autoteollisuuden erikoislujien terästen, kasvu jatkui ja toimitusmäärät kasvoivat 28 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Pohjois-Amerikassa toimitukset kasvoivat, mikä johtui osittain suuresta yksittäisestä tilauksesta energiateollisuuteen. SSAB Americas -divisioonan tulos parani merkittävästi kasvaneista toimitusmääristä sekä korkeammista toteutuneista hinnoista johtuen. Tulosparannukseen edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti myös Mobilen tehtaan huoltoseisokki, joka heikensi tulosta toisella neljänneksellä. Kvarttolevyjen markkinahinnat laskivat kolmannen neljänneksen aikana ja lähiajan markkinanäkymät ovat jonkin verran epävarmat.

SSAB:n tavoite vähentää nettovelkaansa 10 mrd. kruunulla vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopusta vuoden 2017 loppuun mennessä etenee suunnitellusti ja nettokassavirta kolmannen neljänneksen aikana oli 1 281 milj. kruunua. Tavoitteesta on näin ollen saavutettu 9,6 mrd. kruunua mukaan lukien 4,9 mrd kruunua osakeannista. Nettovelka laski 14 mrd. kruunuun ja nettovelkaantumisaste oli 27 %.  

Toisella neljänneksellä julkistimme selkeät kasvutavoitteet vuoteen 2020 mennessä koskien erikoislujia teräksiä ja palveluliiketoimintaa. Olemme nyt asettaneet myös uudet pitkän aikavälin päämäärät kestävälle kehitykselle kolmella painopiste-alueella; kestävä tuotevalikoima, kestävät toiminnot ja vastuullinen kumppani. SSAB:n pyrkimyksenä on olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä, missä HYBRIT-hankkeella on merkittävä rooli. Keskipitkällä aikavälillä huomattavimmat kestävää kehitystä edistävät vaikutukset saavutamme kuitenkin tuotevalikoimamme kautta: SSAB tavoittelee 10 miljoonan tonnin vuotuisia vähennyksiä asiakkaiden lopputuotteiden käytön aikaisissa hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2025 mennessä.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.


Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2017 analyytikko- ja mediatilaisuuteen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden osavuosikatsauksensa (1.1.-30.9.2017) julkistamispäivänä tänään keskiviikkona 25.lokakuuta 2017 klo 09.30 CEST (10.30 EEST) Tukholmassa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika ja paikka: Kello 09.30 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.  

Puhelin:
+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),
+ 44 203 364 5374 (UK),
+ 1 855 753 2230 (USA). 

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen 

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634

Osavuosikatsausta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.