SSAB on jo nyt erittäin erikoistunut globaali teräsyhtiö, mutta yritys pyrkii erikoistumaan vielä lisää. Tulevaisuudessakin osa valikoimasta koostuu standarditeräksistä, mutta yritys kehittää samalla yhä enemmän erikois- ja premium-tuotteita, jotka voivat tarjota lisäarvoa asiakkaille.

Kaikkien kolmen teräsdivisioonan tavoite

Tuotevalikoiman parantaminen on yhteinen tavoite kaikille SSAB:n teräsdivisioonille, eli SSAB Special Steelsille, SSAB Europelle ja SSAB Americasille.

SSAB Europe ja SSAB Americas -divisioona tavoittelevat kasvavaa premium-tuotteiden osuutta. SSAB Americasin kohdalla investoinnit jatkuvavalutuotantolinjaan mahdollistavat premium-tuotteiden valikoiman laajentamisen.

Kaikki SSAB Special Steelsin tarjoamat tuotteet ovat oletuksena ”erikoistuotteita”, mutta valikoimaa voi yhä parantaa. SSAB Special Steelsin tavoitteena on kasvaa 35 prosenttia ja toimittaa 1,35 miljoonaa tonnia erikoislujla teräksiä vuoteen 2020 mennessä.

Tällä hetkellä SSAB Special Steelsillä on erittäin kehittynyt ja johtava tuotevalikoima, mutta se pyrkii samalla kehittämään useita pieniin markkinarakoihin sopivia tuotteita, joita ei ole saatavilla muualta. Näihin kuuluvat huippulaadukkaat tuotteet, työkalu- ja suojausteräkset sekä tietenkin kaikkein edistyneimmät kulutus- ja rakenneteräkset (Hardox ja Strenx).

Yhteiset edut

”Haluamme tarjota asiakkaille jotakin, jota he eivät voi saada muualta – tuotteita, joiden kohdalla SSAB:lla on erikoisosaamista. Näin voimme sekä lisätä asiakasarvoa että kehittää liiketoimintamme kannattavuutta,” Head of Strategy and Business Development Viktor Strömberg sanoo.

”Asiakkaamme tarvitsevat ja vaativat teräsinnovaatioita, joten meidän on parannettava jatkuvasti tuotteidemme laatua. Tällaiset tuotteet tarjoavat suurempaa asiakasarvoa, mutta ovat yleensä samalla myös kannattavampia meille,” Strömberg jatkaa.

Esimerkiksi tänä vuona Ruotsin teräspalkinnon voittanut Kiruna Wagon on käyttänyt onnistuneesti erittäin lujia teräksiä upouudessa ja ensiluokkaisessa vaunuratkaisussa. Kiruna Wagonin Helix Dumper mineraalien pitkiin rautatiekuljetuksiin ja tehokkaaseen kuormanpurkuun tarkoitettu malmivaunujärjestelmä. Pitkälle kehitettyjen erikoislujien rakenne- ja kulutusterästen ansiosta yhtiö pystyi suunnittelemaan erittäin kevyitä vaunuja, joissa on kiinteä Helix-terminaali liikkeessä tapahtuvaa, pyörivää kuormanpurkua varten.

Enemmän premium-tuotteita SSAB Europelta

SSAB Europe pyrkii parantamaan tuotevalikoimaansa ja nostamaan premium-tuotteiden osuuden 40 prosenttiin. Vuonna 2016 luku oli 30 prosenttia. Osana parannusta SSAB Europe pyrkii toimittamaan 750 tuhatta tonnia autosegmentille tarkoitettuja premium-tuotteita vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2016 luku oli 442 tuhatta tonnia.

”Tämä on selkeä tavoite, joka vaatii paljon ponnisteluja koko organisaatiolta. Tavoitteen myötä meidän on siirryttävä kuumavalssattujen kelojen myynnistä yhä parempiin tuotteisiin. Mitä enemmän pystymme parantamaan tuotteitamme, sitä helpompi asiakkaidemme on käyttää niitä. Tulevaisuudessa aiomme tietenkin myös jatkaa kuumavalssattujen kelojen myyntiä, ja siinä nimenomaan toimitusten tarkkuus ja laatu ovat tärkeitä,” SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala sanoo.

Mitä premium on?

Ei ole mitään yleismaailmallista määritelmää sille, mikä lasketaan premium-teräkseksi, mutta SSAB:lla on selkeä luettelo tuotteista, jotka kuuluvat tähän kategoriaan esimerkiksi suorituskykynsä perusteella. Premium-teräkset nousevat vakiolaatuja korkeammalle. Niihin kuuluvat esimerkiksi tietyn asiakkaan erityisesti pyytämät teräslaadut tai teräslaadut, jotka täyttävät tietylle tuotemerkille asetetut standardit.

”SSAB Europen valikoimassa on tietyn tuotemerkin alla myytäviä tuotteita, jotka tarjoavat lisäarvoa asiakkaille, kuten pienempiä toleransseja, parempia materiaaliominaisuuksia ja paranneltua koostumusta. Kaikki nämä tuotteet ovat tavallisia tuotteita suorituskykyisempiä, minkä vuoksi niiden käyttöarvo on korkeampi,” VP International Sales Tony Harris sanoo.

”Lisäksi premium-tuotteemme vastaavat perustuotteita paremmin kestävän kehityksen vaatimuksiin. Esimerkiksi useimpien GreenCoat-tuotteiden pinnoitteissa käytetään biopohjaista teknologiaa (BT), jossa valtaosa perinteisestä fossiilisesta öljystä on korvattu rypsiöljyllä. Nämä tuotteet tarjoavat paitsi parempaa suorituskykyä myös ympäristöetuja,” Harris jatkaa.

Ja lista jatkuu: Docol-autoteräkset on suunniteltu lujiksi ja keveiksi, jotta polttoainetaloutta voidaan parantaa. Ne tarjoavat myös luokkansa parasta kolarikestävyyttä, jotta autonvalmistajat voivat vastata kohtaamiinsa haasteisiin.

SSAB Laser Plus -teräksillä on pienet ja muuttumattomat mittatoleranssit sekä optimoitu pinnanlaatu laserleikkaukseen. SSAB Boron -teräkset on optimoitu tuotteille, jotka edellyttävät vaativaa muovausta ja joiden tulee olla lujia ja kestää erinomaisesti kulutusta. SSAB Weathering -valikoimaan kuuluu suuri määrä korroosionkestäviä teräksiä.