Lausunnossa kuvataan SLSD:n näkemys vastuusta kestävän kehityksen tavoitteita (The Sustainable Development Goals, SDG) kohtaan ja erityisesti maan ja merten kestävän kehityksen välisiin riippuvuuksiin. Lausunto luovutettiin Ruotsin kruununprinsessa Victorialle, joka toimii SDG:n suurlähettiläänä. SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Maria Långberg olivat mukana seremoniassa.

Lausunto on linjassa SSAB:n vastuullisuustyön päähankkeen, HYBRIT-projektin, kanssa. HYBRIT-projektin tavoitteena on kehittää raudantuotantoprosessi, jossa päästönä syntyy hiilidioksidin sijasta vettä. Projekti on SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteinen. Nyt allekirjoitetulla lausunnolla SSAB ja aloitteen muut jäsenet osoittavat, että merten kestävä kehitys on tärkeää meille ja tuleville sukupolville. Meret ovat meidän kaikkien yhteisvastuulla.

Lisätietoa Swedish Leadership for Sustainable Development -aloitteesta ruotsiksi

http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Arbetssatt-och-metod/finansieringsformer/utvecklingsfinansiering/Swedish-Leadership-for-Sustainable-Development/

Lisätietoa Swedish Leadership for Sustainable Development –aloitteesta englanniksi

http://www.sida.se/English/how-we-work/approaches-and-methods/funding/financing-for-development/swedish-leadership-for-sustainable-development/