Rautaruukki harjoitti Rautuvaara-Hannukaisen alueella kaivostoimintaa vuosina 1975-1988 rautamalmin hankkimiseksi. Sen jälkeen Rautuvaaran alue oli mm. vuokrattuna Outokummulle rikastuskäyttöön vuosina 1989-1996. Rautuvaaran vanhalla kaivosalueella sijaitsevat rakennukset ovat tällä hetkellä muussa käytössä ja omistuksessa. Rautaruukki omistaa Rautuvaarassa vielä merkittävän maa-alueen, jonka moreenivarantoja hyödynnetään rikastushiekka- ja sivukivialueen lopullisessa sulkemisessa.

Rautuvaaran vanhalla kaivosalueella on noin 80 hehtaaria rikastushiekka-aluetta ja 12 hehtaaria sivukivialuetta, joiden lopullisen sulkemisen yhtiö hoitaa vuoden 2018 loppuun mennessä myönnettyjen lupien mukaisesti. Rikastushiekka- ja sivukivialueen lopullisella sulkemisella varmistetaan, että näiltä alueilta ei jatkossakaan pääse ympäristöön happamia vesiä, joita voi syntyä alueille varastoitujen maamassojen kemiallisesta rakenteesta johtuen.

Rautuvaaran rikastushiekka- ja sivukivialueen lopullista sulkemista on käsitelty useita vuosia Lapin ympäristökeskuksen, Rajajokikomission ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa, joille Rautaruukki on toimittanut sulkemista koskevat suunnitelmat ja niihin eri vaiheissa toivotut täydennykset. Pitkä lupaprosessi ei ole aiheuttanut terveydellistä vaaraa eikä viranomaisten tekemien sekä Rautaruukin vapaaehtoisten vesistötarkkailujen mukaan myöskään haittaa alueen vesistöille.

Sulkemiseen liittyvät maansiirtotyöt alkavat touko-kesäkuussa 2017. Tarkoitus on valtaosin hyödyntää moreenia yhtiön Rautuvaarassa sijaitsevalta omalta maa-alueelta, mikä on taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä ratkaisu. Moreenin lisäksi alueiden sulkemiseen käytetään merkittävissä määrin bentoniittimattoja, jotka peitetään moreenirakenteilla.

Lisätietoja:
Harri Leppänen, Ympäristöjohtaja, SSAB
[email protected], puh. +358 40 557 8939