Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n koko vuoden 2016 liiketulos kasvoi 1 456 milj. Ruotsin kruunua ja oli 1 213 milj. kruunua. Tulos parani pääosin kustannussäästöohjelman ansiosta, mukaan lukien Rautaruukin hankinnan tuomat synergiat. Kustannussäästöt saavutettiin suunniteltua nopeammin ja vuositason vaikutus on runsaat 3,0 miljardia kruunua. Kasvaneet toimitukset ja parantunut kapasiteetin käyttöaste vaikuttivat myös koko vuoden tulosparannukseen. Kasvupanostuksemme erikoisteräksissä (SSAB Special Steels) ja autoteollisuuden teräksissä lisäsivät toimituksia ja myös tuotelanseeraustemme määrä säilyi korkeana.

SSAB:n vuoden 2016 viimeisen neljänneksen liiketulos heikkeni edellisestä neljänneksestä 600 milj. kruunua ja oli 107 milj. kruunua. Liiketulosta heikensi pääosin SSAB Special Steels -divisioonan suunniteltu huoltoseisokki Ruotsin Oxelösundissa ja valssaamon uudelleenkäynnistyksen yhteydessä tapahtunut toimintahäiriö. Toimintahäiriö oli seurausta valssaamoon uudelleenasennetun sähkönsyöttölaitteiston ohjausjärjestelmän virheellisestä suunnittelusta, mikä johti muuntajien vahingoittumiseen. Valssaamo käynnistettiin uudelleen helmikuun 2017 alussa ja neuvottelut vakuutusyhtiöiden kanssa mahdollisista korvauksista on aloitettu. Myös alhaisemmat hinnat ja pienemmät marginaalit Pohjois-Amerikassa vaikuttivat vuoden 2016 viimeisen neljänneksen tulokseen negatiivisesti.

Erikoislujien terästen globaali kysyntä pysyi vakaana vuoden viimeisellä neljänneksellä. SSAB Special Steels -divisioonan koko vuoden toimitukset nousivat 8 % ja olivat 1 miljoona tonnia. SSAB Special Steels -divisioona kasvaa markkinoilla rakenteellisesti asiakkaiden entistä kevyempien ja vahvempien tuotteiden tarpeen myötä.

SSAB Europe -divisioonassa taustalla oleva markkinakysyntä oli vuoden viimeisellä neljänneksellä vakaata. Markkinahinnat nousivat neljänneksen aikana ja toteutuneet hinnat kasvoivat. Rajoitukset Kiinasta tuotavalle teräkselle ovat vähentäneet tuontia ja parantaneet hinnoittelua Euroopassa.

Pohjois-Amerikassa alemmat toteutuneet hinnat rasittivat vuoden viimeistä neljännestä. Markkinahinnat kääntyivät kuitenkin nousuun neljänneksen aikana, minkä odotetaan vaikuttavan myönteisesti SSAB:n toteutuneisiin hintoihin vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

SSAB:n tavoitteena on vähentää nettovelkaansa 10 mrd. kruunulla vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopusta vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuoden toisella neljänneksellä toteutetun merkintäoikeusannin seurauksena SSAB:n nettovelka pieneni 4,9 mrd. kruunua ja nettokassavirta vuoden toisen, kolmannen ja neljännen neljänneksen aikana oli noin 2,2 mrd. kruunua. Jäljellä oleva nettovelan vähennys saavutetaan operatiivisen kassavirran, käyttöpääoman rakenteellisen vähentämisen sekä mahdollisesti ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myynnin avulla.

SSAB:n ja Rautaruukin integraatio ja kustannussäästöohjelma on saatu päätökseen, mikä on tuonut yli 3,0 mrd. kruunun säästöt ja merkinnyt yli 2 500 työntekijän vähennystä. Yhdessä vahvemman taloudellisen aseman kanssa olemme luoneet perustan ”Taking the Lead!” -strategiamme toteuttamiseen tavoitteenamme saavuttaa toimialan paras kannattavuus. Saavutamme tavoitteen edistämällä tehokkuutta jatkuvien parannusten avulla, kasvamalla tietyillä valituilla alueilla sekä panostuksilla entistä vahvemmin jälkimarkkinatoimintoihin. Näistä lähtökohdista olen vakuuttunut, että vahvistamme asemaamme vuonna 2017.

Kutsu SSAB:n vuoden 2016 tuloksen julkistukseen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden tilinpäätöstiedotteensa julkistamispäivänä keskiviikkona 15. helmikuuta 2017 klo 9.30 CET (10.30 EET) Tukholmassa

Aika ja paikka: Kello 9.30 CET, World Trade Center (WTC) Tukholma,
Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.

Puhelin:
+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),
+ 44 203 364 5374 (UK),
+ 1 855 753 2230 (USA).

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634


Tämä tieto on tietoa, jonka SSAB AB (publ) on velvoitettu julkaisemaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa annettujen säännösten sekä Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistaviksi yllämainittujen yhteyshenkilöiden toimesta 15.2.2017 kello 7.30 CET.