- Olemme nyt jälleen ottaneet uuden askeleen turvallisuustyössämme, sanoo Luulajan tehtaan johtaja Nils Edberg viimeisimmän työsuojelupäivän aiheesta ”SSAB turvallisella tiellä” tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Kaikki SSAB:n Luulajan työntekijät osallistuvat tammikuussa työsuojelupäivään, joita järjestetään kaikkiaan kolme. Tämä ei ole tietenkään mitään uutta SSAB:llä. Viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana on toteutettu työsuojelupäivät muutaman vuoden välein. Mutta tällä kertaa tuntuu, että tilaisuuksilla oli uusi painopiste ja niitä leimasi aiempaa suurempi vakavuus ja sitoutuminen. Viime vuonna Luulajassa sattuneet vakavat onnettomuudet ja kaikille työntekijöille osoitettu turvallisuusajattelua ja -käytöstä koskeva kysely ovat pohjustaneet kunnianhimoisten ja hyvin järjestettyjen päivien suunnittelua.

– Meillä oli kova alku viime vuonna käyttöhäiriöiden myötä. Lisäksi sattui useita vakavia työtapaturmia, joista yksi johti kuolemaan, sanoo Nils Edberg. Se asetti meille loppuvuoden työlistaa ja olemme nyt ottaneet useita askeleita uutta ja tietoisempaa turvallisuuskulttuuria kohti.

Tavoitteena on luoda Luulajaan kulttuuria, jossa turvallisuus on aina etusijalla kaikilla työpaikoilla.

– Päivän yhtenä tarkoituksena on keskustelu ja sen selvittäminen, mitä me voimme ja mitä meidän tulee tehdä sekä miten itse kukin voi antaa panoksensa, sanoo Malin Lundqvist Ståhl, joka toimii työturvallisuus päällikkönä Luulajassa. Turvallisuusajattelun tulisi olla luonnollinen keskusteluaihe kaikilla työpaikoilla ja ihmisten pitäisi uskaltaa puhua, kun jokin osa-alue työssä ei ole turvallista.

Katso – kuuntele - opi

Tämä on hyvin laaja ohjelma, jossa kolmannes, eli noin 400 osallistujaa, kaikista SSAB:n Luulajan työntekijöistä osallistui tilaisuuteen juuri tänä päivänä. Osallistujat on jaettu 14 ryhmään, jotka liikkuvat kahdeksan aseman välillä. Suuri määrä avustajia auttaa ryhmien sujuvaa liikkumista asemalta toiselle. Jokaisella asemalla on oma erityinen teemansa ja kaikkia aisteja hyödynnetään - osallistujat saavat nähdä – kuunnella – keskustella – oppia.

Osallistujat jaettiin eri ryhmiin, jotka on nimetty eri turvalaitteiden mukaan; turvakengät, visiirit, takit, turvavaljaat, suojakypärät, jne. Me tulemme asemalle, jossa aloitetaan Robert Kusènin videolla. Hän vastaa SSAB One -johtamisfilosofiasta ja haastattelee videolla SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvistia. Videolla keskustellaan työntekijöiden vastuusta ja muuttuneesta johtajuudesta.

– Haluaisin nähdä enemmän hajautettua päätöksentekoa, vapautta ja aloitekykyä kaikilta SSAB:n työntekijöiltä – turvallisuus on aina etusijalla, sanoo Martin Lindqvist.Pienissä ryhmissä osallistujat keskustelevat SSAB One -johtamisfilosofiaan perustuvasta sanomasta. Seuraavalla asemalla käsitellään riskienhallintaa ja riskitietoisuutta. Työpajaa vetävät jääkiekkokannattajiksi pukeutuneet työsuojeluinsinöörit, jotka ovat lähdössä kannattajien matkaan ennen ottelua Saksassa. ”Mitä pitää huomioida ennen tällaista matkaa?” Nopeissa pienryhmäkeskusteluissa on jo muutaman minuutin kuluttua tunnistettu paljon asioita, jotka johtavat meidät keskustelemaan työpajan aiheesta. Keskustelu jatkuu kysymyksillä siitä, miten tuoda tietoa riskeistä työtiimeille. Seuraavalla asemalla käsitellään ”minun käytöstäni ja turvallista käyttäytymistä”. Asemaa vetävät työterveyshuollon ihmiset.

”Rohkeus ja vastuu”

Päivän aikana kuultavat avainsanat koskevat ”oppivaa organisaatiota”, ”luottamusta”, ”rohkeutta” ja ”vastuuta”. Yksi osallistujista on Tomas Vikström, joka työskentelee rautatuotannossa kunnossapidossa. Hänen mielestään työsuojelupäivässä on hyvää laaja näkökulma.
– Näissä kysymyksissä työskentelemme yhdessä, sekä johto että me ”työntekijäportaassa”, sanoo Tomas Vikström. Yksi asia, jonka otan mukaani tästä päivästä on se, että pitää uskaltaa puhua, jos näkee turvallisuustyössä puutteita ja varmistaa, että puutteet korjataan.

Päivän aikana kerättiin eri tavalla näkemyksiä ja ehdotuksia, jotka viedään eteenpäin jatkuvaa turvallisuustyötä varten kaikissa yksiköissä. Kaikkien työntekijöiden sitoutuminen on keskeinen avain menestykseen. Osallistuminen seminaariin ei jättänyt ketään kylmäksi ja on aivan selvä, että turvallisuutta ja työsuojelua on selvitetty useista eri näkökulmista. Luulajassa on olemassa edellytykset aivan uuteen turvallisuuskulttuuriin.