Suorituskykyisempien terästuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa teräksen lujuus ja konepajaominaisuudet ovat keskeisimmät ominaisuudet. Erikoislujien terästen on oltava helppoja leikata, taivuttaa ja hitsata. Nopea ja ongelmaton tuotanto on avain tuotantokustannusten minimoimiseen.

Strenx 700 MC Plus teräksen erinomaiset ominaisuudet voidaan hyödyntää vaativissa käyttökohteissa aina -60°C saakka ja suorituskyky erottuu kaikilla mittareilla mitattuna perinteisistä teräksistä. SSAB voi toimittaa terästä nauhalevyinä sekä putkina että profiileina.

Erinomaisten konepajaominaisuuksiensa ansiosta 350 MPa:n teräksen käyttö on mahdollista muuttaa lujaan Strenx 700 MC Plus –teräkseen vaivattomasti. Valmistajat hyötyvät lujemman teräksen eduista ilman lujien terästen tyypillisiä rajoituksia.

Uudet mahdollisuudet korvaavat S690QL-standardilaadut

Strenx 700 MC Plus -terästä on saatavana 12 mm:n paksuuteen ja 1 500 mm:n leveyteen asti. Päivittämällä S690QL-standarditeräksestä Strenx 700 MC Plus -teräkseen asiakkaat saavat terästä, jolla on tiukemmat mittatoleranssit, parempi tasomaisuus ja särmättävyys sekä alhaisemman hiiliekvivalentin ansiosta paremmat hitsattavuusominaisuudet.

SSAB tukee materiaalien valinnoissa

Kuten kaikki SSAB:n teräslaadut, myös Strenx 700 MC Plus valmistetaan poikkeuksellisen puhtaasta teräksestä. Ohutlevy- ja putkituotteille tehdään tuotannon useissa eri vaiheissa tarkastuksia, joilla varmistetaan, että niiden mekaaniset ominaisuudet ja mitat ovat tarkkojen laatuvaatimusten mukaisia.

SSAB:n materiaaliasiantuntijat ja tekninen tuki auttavat asiakkaita suunnittelun ja tuotantomenetelmien yhteisprojekteissa, materiaalien valinnassa, teknisissä laskelmissa ja konepajasuosituksissa.

Lisätietoa Strenx 700 MC Plus -teräksen suorituskyvystä ja sen parhaasta hyödyntämisestä antaa:

Panu Pitkänen

Tuoteryhmän johtaja – lujat rakenneteräkset

SSAB Special Steels

Puh: +358 20 592 9324

For pictures, please visit SSAB’s Media bank