Päätettiin, että yhtiön hallitus koostuu kahdeksasta jäsenestä: Petra Einarsson, Bengt Kjell, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius, John Tulloch ja Lars Westerberg valittiin hallitukseen uudelleen ja Marika Fredriksson valittiin uudeksi jäseneksi. Bengt Kjell valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1 650 000 Ruotsin kruunua sekä muille jäsenille, jotka eivät ole konsernin palveluksessa 550 000 Ruotsin kruunua. Hallituksen jäsenille maksetaan korvausta tehdystä valiokuntatyöstä 100 000 Ruotsin kruunua lukuun ottamatta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaa, jolle maksetaan 125 000 Ruotsin kruunua. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaa ja muita korvauksia koskevat periaatteet hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2015 makseta osinkoa.

Päätettiin, että yksi rekisteröity tilintarkastusyhteisö toimii yhtiön tilintarkastajana. PricewaterhouseCoopers (PwC) valittiin jatkamaan tilintarkastajana vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

SSAB julkistaa nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja Suomen arvopaperimarkkinalain ja vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 16.00 (CEST) 07.04.2016.

Lisätietoja:
Andreas Koch, Sijoittajasuhdejohtaja, [email protected], +46 8 45 45 729