Toolox® kehitettiin alun perin muoviosien muotteihin, mutta se soveltuu myös erinomaisesti käyttöympäristöihin, joissa teräkseen kohdistuu suuria voimia ja kulutusta korkeissa lämpötiloissa. Toolox-teräksen salaisuus piilee sen ainutlaatuisessa tuotantoprosessissa, jonka ansiosta se pitää ominaisuutensa vaativissakin käyttöolosuhteissa – se säilyttää noin 80 prosenttia alkuperäisestä kovuudestaan jopa 590 °C:n (1 094 °F:n) lämpötilassa. Toolox pitää mittansa hyvin eli sen sisäiset jännitykset ovat mahdollisimman pienet, mikä tekee siitä erittäin helpon työstää konepajoissa.

Sopiva yhdistelmä kovuutta ja sitkeyttä

Teollisuudessa korkeita lämpötiloja ja kovaa kulutusta sisältävissä prosesseissa käytettävän työkaluteräksen on oltava kovaa ja sitkeää käyttölämpötilassa. Toolox-teräksellä on erinomaiset lämmönjohtavuusarvot ja kolme kovuustasoa välillä 300–450 HBW. Tästä syystä se soveltuukin ihanteellisesti korkeisiin lämpötiloihin.

16 mm:n levyjen tyypilliset ominaisuudet ja lämmönkestävyysominaisuudet

 Toolox 44
 +20 °C  +200 °C  +300 °C  +400 °C  +500 °C
 Kovuus [HBW]  450        
 Puristusmurtolujuus [MPa]  1 250  1 120  1 120  1 060  930
     - 170 tunnin pitoajan jälkeen        1 060  910
 Iskusitkeys  30  60  80  80  

 Toolox 33
 +20 °C  +200 °C  +300 °C  +400 °C  +500 °C
 Kovuus [HBW]  300        
 Puristusmurtolujuus [MPa]  800  750  700  590  560
 Iskusitkeys  100  170  180  180  

Sovelluskohteet

Toolox-kulutuslevyn erinomaiset lämmönkestävyysominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun metalli- ja sementtiteollisuuden tarpeisiin sekä voimalaitoksiin ja muille sellaisille toimialoille, joissa käsitellään kuonaa ja muita erittäin kuumia aineita.