Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n  toisen neljänneksen liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 301 milj. kruunua. Liikevoitto laski edellisestä neljänneksestä 263 milj. kruunua ja oli samalla tasolla verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tuloksen heikkeneminen edellisestä neljänneksestä johtui pääasiassa alemmista kvarttolevyn hinnoista Pohjois-Amerikassa sekä Luulajan masuunin peruskorjauksen kustannuksista. Ruotsin tehtailla oli neljänneksen aikana tuotantoon liittyviä ongelmia, jotka vaikuttivat negatiivisesti terästoimituksiin. Olemme tehneet korjaavia toimenpiteitä ja odotamme pystyvämme palaamaan  normaaleihin toimituksiin kolmannen neljänneksen aikana.

Kassavirta oli edelleen vahva, 1 462 (528) milj. kruunua, mikä oli pääosin seurausta käyttöpääoman vähentymisestä, huolimatta teräsaihiovarastojen kasvattamisesta ennen 1.6. alkanutta Luulajan masuunin peruskorjausta. Masuuni otetaan uudelleen käyttöön arviolta syyskuun alussa.  

Pohjois-Amerikassa vuoden toista neljännestä leimasi jakelijoiden edelleen jatkunut jakelijoiden varastojen purkaminen, joka aiheutti voimakasta hintapainetta. Kvarttolevyjen kasvaneet tuontimäärät vuonna 2014 ja vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ovat vaikuttaneet negatiivisesti Pohjois-Amerikan markkinatilanteeseen. Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa standarditerästen kysyntä kasvoi jonkin verran, vaikkakin alhaiselta tasolta. Hinnat puolestaan laskivat hieman. Erikoislujien terästen kysyntä oli globaalisti edelleen matalla tasolla ja markkinoilla oli jonkin verran painetta hintojen laskuun.

Työ synergianetujen saavuttamiseksi etenee suunnitelmien mukaisesti. Toisella neljänneksellä saavutimme noin 125 milj. kruunun kustannussäästöt ja neljänneksen lopussa saavutettu pysyvä vuositason kustannussäästövaikutus oli noin 525 milj. kruunua. Kuten olemme aiemmin ilmoittaneet, 1,4 miljardin kruunun vuosittaiset kustannussäästöt saavutetaan täysmääräisesti jo vuoden 2016 toisesta vuosipuoliskosta lähtien.

Toisella neljänneksellä julkistimme uuden kestävän kehityksen strategian ja sen tavoitteet, jotka sisältävät muun muassa tavoitteet hiilidioksidipäästöjen ja ostoenergian määrän vähentämisestä sekä toimittajiemme vastuullisuuden valvonnan edelleenkehittämisestä. Aiomme myös kasvattaa uusiutuvan energian osuutta energiankulutuksestamme, ja olemme päättäneet, että jatkossa vähintään 50% ostamastamme sähköstä Pohjoismaissa tulee olla tuuli- ja vesivoimalla tuotettua. 

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi 22.7.2015 klo 7.30 (CEST).

Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2015 julkistukseen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden osavuosikatsauksensa (1.1.-30.6.2015) julkistamispäivänä keskiviikkona 22. heinäkuuta 2015 klo 9.30 CEST (10.30 EEST) Tukholmassa. Osavuosikatsaus julkaistaan samana päivänä noin klo 7.30 CEST (8.30 EEST).

Osavuosikatsauksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Håkan Folin.

Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika ja paikka: Kello 9.30 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma,
Kungsbron 1, konferenssihuone New York.

Puhelin
:
+46 8 5055 64 74 (Ruotsi),
+44 203 364 53 74 (UK), 
+1 855 753 22 30 (USA).

Webcast-linkki
Webcast-lähetykseen
Webcast-lähetykseen osallistumisen ohjeet ja esitysmateriaalit löytyvät SSAB:n internet-sivuilta.

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Andreas Koch, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 8 454 5729
Media Suomessa: Liisa-Maija Seppänen, [email protected], puh. + 358 50 3144455