Mitä on Hardox 550?

Hardox 550 on nuorrutettu martensiittinen kulutuslevy käyttökohteisiin, jotka edellyttävät erinomaista kulutuskestävyyttä. 550 Brinellin kovuudellaan se tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän kulutuskestävyyttä, säröilemättömyyttä ja konepajaominaisuuksia.

Hardox 550 -terästä on saatavana 10–50 mm (3/8–2") paksuna ja jopa 2 800 mm (110") leveänä. Kuten kaikki Hardox-tuotteet, se on valmistettu AccuRollTech™-levypaksuustakuun mukaisesti. Hienosäädetty kemiallinen koostumus ja erittäin tarkka käsittelytapa synnyttävät tyypillisen iskukestävyyden 30 J / -40 °C ja kovuuden tarkkuustakuun +/- 25 Brinelliä.

Teknisistä tiedoista löytyvät tarkemmat mitat ja tiedot.

Mitä Hardox 550 -teräksellä voi korvata?

Tyypillisiä kierrätysteollisuuden käyttökohteita ovat vasarat, murskaimet ja leikkauskoneet. Kaivos- ja louhintateollisuuden käyttökohteita ovat mm. leikkuuterien pultit, suojukset ja vuoraukset.

Hardox 550 -terästä voi käyttää kaikissa käyttökohteissa, joissa käytetään tavallista 500 Brinellin kulutusterästä. Korvaamalla 500 HBW:n levyn Hardox 550 -teräksellä käyttöikä pitenee tavallisesti 60 %. Levyn kovuuden vähäinen hajonta antaa komponentille yhtenäisen käyttöiän ja sen ansiosta voidaan tehdä tarkemmat huoltosuunnitelmat.

Harva teräslevy vastasi mangaaniterästen käyttöikää erityisesti iskukulumisen suhteen. Soveltuva 12-prosenttinen mangaaniteräs edellytti kulutuslevyä, jonka kovuus on enemmän kuin 500 Brinelliä, sekä hyviä profilointi-, hitsaus- ja koneistusominaisuuksia.

Ratkaisu on Hardox 550. Tämä uraauurtava kulutuslevy on kovaa, sitkeää ja sitä on helppo työstää konepajoissa. Se on todellinen vaihtoehto mangaaniteräksestä valmistetuille kulutusosille.

Mitkä ovat sen etuja?

Pidempi käyttöikä

Mangaaniteräksen kovuus on harvoin suurempi kuin 550 HBW, ja jos onkin, se ilmenee ainoastaan äärimmäisen iskukulumisen yhteydessä. Liukukulutuksessa se on tavallisesti keskinkertainen 400–450 Brinelliä.

Hardox 550 -teräksen kovuus on kulutustyypistä huolimatta aina 550 HBW, joten kulutusosasi kestävät pidempään.

Tasalaatuiset komponentit

Käyttöiän maksimoimisen lisäksi ennakoiminen on olennaisen tärkeää. Hardox 550 -teräksen tasalaatuisuuden ansiosta kulutusosien käyttöikä voidaan ennustaa huomattavasti tarkemmin.

Erinomaisen muotovakautensa ansiosta Hardox 550 kestää pahintakin kulutusta lommoontumatta, levenemättä ja vääntymättä. Se selkeyttää ja optimoi tuotantoasi ja pitää kulutusosat virheettöminä koko käyttöiän ajan.

Yksinkertaisempi logistiikka

Hardox 550 -terästä on helposti saatavissa, joten kaukana sijaitsevien toimittajien valutoimitukset eivät turhaan viivästy. Saat levyt paikalliselta jälleenmyyjältä, jotta voit heti leikata ja työstää komponentin sekä asentaa sen paikalleen.

Räätälöidyt komponentit

Yksi Hardox-teräksen arvostetuista eduista on sen tarjoama huomionarvoinen mahdollisuus räätälöidä kulutusosia. Koska Hardox 550 -terästä on helppo työstää konepajalla ja sitä on helposti saatavilla, komponentteja pystytään nyt räätälöidä. Voit tehdä sen itse tai hyödyntää paikallista konepajaa.

Helppo käsitellä konepajalla

Muotin muoto rajoittaa valusta valmistettavien varaosien muotoa. Kulutuslevystä valmistettavien varaosien geometria onnistuu juuri niin joustavasti kuin konepajallasi on mahdollista. Hardox -550 -teräksen konepajaystävällisyys on siten olennainen ominaisuus. Mangaaniteräkseen verrattuna sen profilointi, työstö ja hitsaus on helppoa on helppoa tavanomaisilla koneilla ja normaaleissa konepajaolosuhteissa.

Lisäksi Hardox 550 -teräs edistää työympäristön terveellisyyttä mangaaniteräkseen verrattuna, sillä hitsaaminen ja leikkaaminen eivät muodosta yhtä sankkoja savukaasupäästöjä.

Miksi Hardox 550 on kulutusosissa parempi kuin tavallinen 500 HBW:n teräslevy?

500 Brinellin vakiolevyjen käyttäjät eivät halua luopua sitkeydestä tai työstettävyydestä ylimääräisten 50 HBW:n vuoksi. Tämä mielessämme kehitimme Hardox 550 -teräksen, jotta voisit hyötyä paremmasta kulutuskestävyydestä joutumatta muuttamaan suunnittelua tai konepajakäytäntöjä.

60 % pidempi käyttöikä

Kulumistilanteesta riippuen ylimääräiset 50 HBW pidentää kulutusosien käyttöikää tavallisesti 60 %.

Se vaikuttaa positiivisesti yrityksen tulokseen. Materiaali- ja ylläpitokustannukset pienenevät ja tuottavuus kasvaa.

Murtumakestävyys

Kolmevaiheisen strategian ansiosta Hardox 550 on erittäin sitkeä.

Ensin Hardox 550 -terästä jalostetaan levyn lisäkäsittelyllä. Sitten paremmat levynkäsittelykäytännöt varmistavat erinomaisen pinnanlaadun. Se vähentää murtumariskien määrää. Kolmanneksi yhtäläinen mikrorakenne ja epäpuhtauksien (sulkeumat, jäännösaineet ja suotaumat) vähäisyys parantavat sen sitkeyttä.

Ensiluokkaiset konepajaominaisuudet

Hardox 550 -teräksessä on samanlaiset konepajaominaisuudet kuin kovuuden 500 HBW teräslevyissä. Sitä voidaan hitsata ja työstää samoilla koneilla kuin tavallisia 500 HBW:n levyjäkin.

Hardox-teräksen käyttäjänä pääset tietysti hyödyntämään myös teknisistä asiantuntijoista koostuvaa maailmanlaajuista verkostoamme.

Miksi korottaa lujuustasoa Hardox 500 -teräksestä Hardox 550 -teräkseen?

Hardox 500 ja 550 -teräksillä on pääasiassa samat ominaisuudet ja saatavilla on sama tekninen tuki, paikallinen henkilökohtainen yhteyshenkilö ja jakelulogistiikka kuin SSAB:lta muutenkin odotetaan. Niiden välillä on kuitenkin yksi selvä ero: 50 HBW lisää kovuutta. Se ei ehkä kuulosta paljolta, mutta 60 % pidempi käyttöikä voi vaikuttaa valtavasti käyttökohteeseesi.

Pitkän aikavälin kustannusvähennykset

Kustannusyksikkökohtaisen suorituskyvyn lisäys oli tärkeässä roolissa Hardox 550 -terästä kehitettäessä. Käyttöiän lisäämisestä ei olisi mitään hyötyä, jos levyn hinta samalla kasvaisi. Siksi varmistimme, että 60 %:n pidennys käyttöikään kattaisi selvästi pienet kustannuserot.

Optimoitua suorituskykyä

Pidemmät huoltovälit optimoivat tuotannon suorituskyvyn. Yrityksesi toiminnoista riippuu, saatko hyödynnettyä +60 % pidemmän käyttöiän kokonaan.

Sovellusinsinöörimme voivat auttaa arvioimaan oman tilanteesi. Ota yhteyttä puhelimitse niin saat neuvoa kustannuslaskelmiisi.

Käyttöiän tarkempi ennakointi

Hardox 500 -teräksen kovuushajonta on +/- 30 HBW. Hardox 550 -teräksessä se on tiukempi ja taattu kovuushajonta on +/-25 HBW. Tämän 17 %:n parannuksen ansiosta käyttöiän ja huoltovälien ennustaminen on tarkempaa.

Lisäksi takuu varmistaa, että Hardox 550 -teräksen ominaisuudet ovat tasalaatuisempia kuin Hardox 500 -teräksen.

Konepajasuosituksia

Yksityiskohtaisia konepajasuosituksia löytyy kohdasta [] tai ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen.